Procedură : 2019/2730(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0010/2019

Texte depuse :

B9-0010/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/07/2019 - 7.4
CRE 18/07/2019 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0007

<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0010/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 56k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate</TitreSuite>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația din Venezuela</Titre>

<DocRef>(2019/2730(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoș Tudorache, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}în numele Grupului Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0006/2019

B9‑0010/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

(2019/2730(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela[1], cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela[2], cea din 5 iulie 2018 referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zona frontierelor sale terestre cu Columbia și Brazilia[3], cea din 25 octombrie 2018 referitoare la situația din Venezuela[4], cea din 31 ianuarie 2019 referitoare la situația din Venezuela[5] și cea din 28 martie 2019 referitoare la situația de urgență din Venezuela[6],

 având în vedere raportul privind Venezuela din 4 iulie 2019 al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului,

 având în vedere declarațiile privind Venezuela ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, din 10 ianuarie 2019, 26 ianuarie 2019, 24 februarie 2019, 28 martie 2019, 30 aprilie 2019 și 18 iunie 2019,

 având în vedere raportul Organizației Statelor Americane privind migranții și refugiații venezueleni, din 8 martie 2019,

 având în vedere cea de a patra reuniune tehnică internațională a Procesului de la Quito, care a avut loc la Buenos Aires, la 4 și 5 iulie 2019,

 având în vedere declarația din 30 aprilie 2019 a Grupului de la Lima,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

 având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI),

 având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolul 233,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât alegerile prezidențiale din 20 mai 2018 s-au desfășurat într-un mod care nu respecta standardele internaționale minime pentru un proces electoral credibil; întrucât UE și alte organizații regionale și țări democratice nu au recunoscut nici alegerile respective, nici autoritățile instituite prin acest proces nelegitim;

B. întrucât, la 10 ianuarie 2019, Nicolás Maduro a uzurpat în mod ilegitim funcția de președinte în fața Curții Supreme de Justiție, încălcând ordinea constituțională; întrucât, la 23 ianuarie 2019, Juan Guaidó, președintele Adunării Naționale ales în mod legitim și democratic, a fost învestit în funcția de președinte interimar al Venezuelei, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei;

C. întrucât situația drepturilor omului, a statului de drept și a democrației în Venezuela s-a deteriorat grav de la alegerea lui Nicolás Maduro în 2013; întrucât, între 2018 și 2019, criza politică, economică, instituțională, socială și criza umanitară multidimensională din Venezuela s-au înrăutățit semnificativ; întrucât penuria crescândă de medicamente și alimente, încălcările grave ale drepturilor omului, hiperinflația, opresiunea politică, corupția și violența pun în pericol viețile oamenilor și îi obligă să fugă din țară;

D. întrucât, în perioada 19-21 iunie 2019, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a vizitat Venezuela; întrucât ea a solicitat guvernului de facto din Venezuela să ia măsuri imediate și concrete pentru a opri și a remedia încălcările grave ale drepturilor omului consemnate în această țară;

E. întrucât peste 7 milioane de persoane din Venezuela au nevoie de asistență umanitară; întrucât guvernul Maduro nu a făcut nicio încercare serioasă de a soluționa criza umanitară alarmantă și accentuată, neglijând astfel responsabilitatea pe care o are față de propriii cetățeni, de a-i proteja și de a le asigura cele necesare; întrucât regimul a încălcat dreptul la hrană, inclusiv obligația statului de a se asigura că populația nu suferă de foame; întrucât, potrivit ONU, 3,7 milioane de venezueleni sunt subnutriți, în special copii și femei însărcinate;

F. întrucât sistemul de sănătate din Venezuela este pe punctul de a se prăbuși, spitalele ducând lipsă de personal, provizii, medicamente și electricitate, ceea ce a dus la moartea a cel puțin 1 557 de persoane în perioada cuprinsă între noiembrie 2018 și februarie 2019; întrucât există un deficit de 60 până la 100 % de medicamente esențiale în patru orașe mari din Venezuela, inclusiv Caracas; întrucât mortalitatea în rândul mamelor a crescut și multe femei au fost nevoite să părăsească țara pentru a-și naște copiii; întrucât boli eradicate în trecut precum malaria, boala Chagas, febra denga, zika, Chikungunya și altele au reapărut și s-au răspândit în Venezuela, ca urmare a stării grave a sistemului de sănătate; întrucât aceste epidemii care se agravează ar putea să se răspândească dincolo de granițele Venezuelei și să provoace o situație de urgență în materie de sănătate publică la nivel regional;

G. întrucât, în prezent, se crede că aproximativ 4 milioane de persoane au părăsit țara în ultimii patru ani, în contextul unor lipsuri grave de alimente, medicamente și servicii de bază, agravării violenței și a criminalității, precum și a represiunii în numele regimului; întrucât această migrație exercită o presiune deosebită asupra țărilor învecinate, dar tot mai mult și asupra Uniunii Europene și a teritoriilor europene din Caraibi; întrucât numărul total de venezueleni constrânși să migreze va fi depășit 5 milioane până la sfârșitul anului 2019, reprezentând astfel a doua criză majoră a migranților și a refugiaților de la nivel mondial;

H. întrucât 22 de parlamentari, inclusiv președintele Adunării Naționale, au fost privați de imunitatea parlamentară; întrucât 2 parlamentari se află în detenție, iar 16 fie au solicitat protecție în diverse ambasade, fie au părăsit țara ori s-au ascuns;

I. întrucât, în Venezuela, aproape 7 000 de persoane au fost ucise în timpul operațiunilor de securitate desfășurate de forțele guvernului de facto în ultimul an și jumătate; întrucât, potrivit constatărilor din raportul emis de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) la 4 iulie 2019, autoritățile recurg la Forța de intervenție specială a poliției naționale bolivariene și la alte forțe de securitate ca parte a politicii lor de intimidare a populației și de menținere a controlului social; întrucât familiile persoanelor ucise în timpul protestelor sunt private în continuare de dreptul la adevăr, justiție și reparație;

J. întrucât regimul utilizează tortura ca instrument sistemic pentru a intimida și a pedepsi protestatarii, creând astfel un climat de teroare; întrucât raportul CDO al ONU a constatat că serviciile de securitate și serviciile de informații, în special SEBIN (serviciul de informații) și DGCIM (Direcția Generală militară de contrainformații), au recurs în mod curent la astfel de practici; întrucât prizonierii politici din Venezuela, în special cei deținuți de DGCIM, sunt supuși în prezent unor acte de tortură și sunt izolați, fără a-și putea contacta avocații și membrii de familie, care se tem pentru viața lor și pentru integritatea lor fizică;

K. întrucât, la 29 iunie 2019, Rafael Acosta Arévalo, un comandant de navă care a fost arestat și torturat pe motivul unui presupus complot de asasinare a lui Nicolás Maduro, a decedat în detenție; întrucât raportul post-mortem, obținut în mod neoficial, sugerează că acesta a fost bătut și electrocutat; întrucât corpul căpitanului Acosta a fost îngropat de agenți guvernamentali fără consimțământul familiei sale;

L. întrucât, la 2 iulie 2019, Rufo Chacón, un venezuelean de 16 ani, și-a pierdut vederea după ce a fost împușcat în față de agenți ai guvernului de facto la un protest împotriva penuriei de benzină;

M. întrucât la summitul Organizației Națiunilor Unite din septembrie 2005 toate statele membre au acceptat oficial responsabilitatea care revine fiecărui stat de a-și proteja populația de crime împotriva umanității; întrucât statele membre au convenit și că, atunci când un stat nu își îndeplinește această responsabilitate, comunitatea internațională are datoria de a contribui la protejarea populației amenințate de aceste crime,

1. își reiterează sprijinul deplin pentru președintele interimar legitim, Juan Guaidó, în conformitate cu articolul 233 din Constituția Venezuelei; își reiterează sprijinul deplin pentru Adunarea Națională, care constituie în prezent unicul organism democratic ales în mod legitim al Venezuelei, ale cărei competențe trebuie restabilite și respectate, inclusiv prerogativele și siguranța membrilor săi; invită toate statele membre ale UE să îl recunoască Juan Guaidó ca președinte interimar legitim al Venezuelei;

2. își reiterează profunda îngrijorare cu privire la gravele crize politică, economică și umanitară, care pun serios în pericol viețile venezuelenilor și ale căror efecte se propagă și în regiune;

3. condamnă ferm represiunea dură și violențele împotriva civililor și a opoziției democratice manifestate de organele de aplicare a legii și de securitate, care au dus la detenții arbitrare, vătămări și decese; își exprimă solidaritatea cu poporul din Venezuela și transmite sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor afectați;

4. subliniază responsabilitatea directă a lui Nicolás Maduro și a forțelor armate și a serviciilor de informații care îi susțin regimul nelegitim, pentru utilizarea fără discernământ a violenței cu scopul de a reprima opoziția democratică și pașnică la adresa regimului; condamnă utilizarea, în orice circumstanțe, a arestărilor arbitrare, a torturii și a execuțiilor extrajudiciare, care sunt interzise în temeiul convențiilor internaționale, inclusiv acelea la care Venezuela este parte semnatară;

5. condamnă încălcările dreptului la hrană și la îngrijiri medicale; solicită de urgență să se asigure accesul la alimente, medicamente și servicii medicale, acordându-se în același timp o atenție specială serviciilor pentru mame și copii; solicită regimului Maduro să deschidă imediat un canal umanitar pentru a permite accesul de ajutoare în țară;

6. subliniază necesitatea ca toate actele de persecuție și de represiune selectivă din motive politice să înceteze, să fie condamnate public, pedepsite și evitate; solicită autorităților să garanteze siguranța și drepturile tuturor persoanelor aflate în detenție în Venezuela și să elibereze toate persoanele deținute în mod arbitrar;

7. se declară alarmat de agravarea crizei migratorii în întreaga regiune; solicită Comisiei să coopereze în continuare cu țările învecinate care au primit migranți venezueleni, nu numai prin furnizarea de asistență umanitară, ci și prin furnizarea mai multor resurse prin politica sa de dezvoltare;

8. subliniază faptul că discuțiile în curs trebuie să se bazeze pe foaia de parcurs adoptată de Adunarea Națională a Venezuelei; reamintește că principalul obiectiv al dialogului trebuie să fie tranziția pașnică la democrație prin crearea condițiilor necesare pentru alegeri prezidențiale libere, transparente și credibile, care să aibă la bază un calendar fix, condiții echitabile pentru toți actorii implicați, transparență și prezența unor observatori internaționali credibili;

9. le reamintește celor aflați la putere în Venezuela de responsabilitatea lor de a proteja populația Venezuelei de încălcările drepturilor omului și de crime împotriva umanității; reamintește totodată comunității internaționale, îndeosebi UE și statelor sale membre, de principiul „responsabilității de a proteja” populația din Venezuela de crimele împotriva umanității comise de către autoritățile de stat; reamintește că acesta este un angajament colectiv convenit de statele membre ale ONU pentru a evita o catastrofă umanitară cu consecințe și mai grave; invită comunitatea internațională să evalueze toate opțiunile diplomatice, umanitare și pașnice, în mod coordonat și în cadrul ONU, pentru a respecta principiul „responsabilității de a proteja”;

10. invită Consiliul să impună sancțiuni suplimentare care să vizeze activele din străinătate ale autorităților de stat ilegale și persoanele responsabile de încălcări ale drepturilor omului și de represiune și să extindă aceste sancțiuni pentru a include membrii de familie ai acestora din urmă; consideră că autoritățile UE trebuie să restricționeze deplasările acestor persoane și ale rudelor lor apropiate, să le înghețe activele și să le interzică vizele; solicită Consiliului să examineze de urgență și alte acțiuni economice, inclusiv impunerea de sancțiuni companiei petroliere de stat Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

11. reamintește sprijinul său deplin pentru anchetele efectuate de Curtea Penală Internațională (CPI) care vizează crimele și actele de represiune la scară largă comise de regimul venezuelean, unele dintre acestea constituind crime împotriva umanității; îndeamnă UE și statele sale membre să se alăture inițiativei unora dintre statele părți la CPI de a investiga crimele împotriva umanității comise de guvernul de facto al lui Maduro, pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili;

12. sprijină inițiativa de instituire a unei comisii de anchetă împreună cu Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU pentru stabilirea responsabilităților individuale în cazurile de încălcare sistematică a drepturilor omului în Venezuela; susține solicitarea adresată de CDO al ONU pentru instituirea, cu sprijinul comunității internaționale, a unui mecanism național imparțial și independent pentru a ancheta execuțiile extrajudiciare din timpul operațiunilor de securitate, astfel încât să se garanteze tragerea la răspundere a celor responsabili și posibilitatea ca familiile victimelor să beneficieze de căi de atac și de protecție împotriva intimidării și a represaliilor;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președintelui interimar legitim al republicii și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Grupul de la Lima, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

[1] JO C 463, 21.12.2018, p. 61.

[2] Texte adoptate, P8_TA(2018)0199.

[3] Texte adoptate, P8_TA(2018)0313.

[4] Texte adoptate, P8_TA(2018)0436.

[5] Texte adoptate, P8_TA(2019)0061.

[6] Texte adoptate, P8_TA(2019)0327.

Ultima actualizare: 17 iulie 2019Notă juridică