<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0032/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o ochraně křesťanských věřících ve světě</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9-0032/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně křesťanských věřících ve světě

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle světového indexu pronásledování křesťanů, který každý rok sestavuje nevládní organizace Open Doors, žije ve světě více než 245 milionů křesťanů, kteří kvůli své víře čelí každý den násilí a zastrašování;

B. vzhledem k tomu, že od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018 bylo ve světě zabito 4 305 křesťanů, zejména v Africe a Asii, a to dílem režimů, které jsou vůči křesťanskému náboženství nepřátelské;

C. vzhledem k tomu, že ochrana svobody náboženského vyznání a přesvědčení patří k prioritám EU a že vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku opakovaně potvrdila závazek, který EU v tomto směru přijala;

1. vyzývá Komisi, aby se více snažila bojovat proti eskalaci násilí a zastrašování namířeného proti křesťanům v EU i jinde ve světě;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby intervenovala u vlád těch zemí, v nichž panuje silné nepřátelství vůči křesťanům, aby křesťané dále nebyli terčem nesnášenlivosti a pronásledování;

3. vyzývá Komisi, aby vytvořila interinstitucionální kulatý stůl, jenž bude podporovat výměnu osvědčených postupů týkajících se respektování křesťanské víry ve světě.

Poslední aktualizace: 29. srpna 2019Právní upozornění