<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2019</NoDocSe>
PDF 116kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>kristlastest usklike kaitse kohta maailmas</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9‑0032/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kristlastest usklike kaitse kohta maailmas

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et valitsusvälise organisatsiooni Open Doors igal aastal koostatava kristlaste tagakiusamise ülemaailmse indeksi andmetel kogeb maailmas igapäevaselt enam kui 245 miljonit kristlast oma usu pärast vägivalda ja väärkohtlemist;

B. arvestades, et ajavahemikus 1. novembrist 2017 kuni 31. oktoobrini 2018 tapeti maailmas, eelkõige Aafrikas ja Aasias, kristlusevaenulike režiimide poolt 4305 kristlast;

C. arvestades, et usu- ja veendumusvabaduse kaitse on üks ELi prioriteetidest ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on mitmel korral rõhutanud ELi pühendumust sellele;

1. kutsub komisjoni üles tegema suuremaid jõupingutusi, et võidelda ELis ja kogu maailmas suurenenud kristlaste vastu suunatud vägivalla ja väärkohtlemise vastu;

2. nõuab, et komisjon võtaks meetmeid nende riikide valitsuste suhtes, kus vaenulikkus kristlaste vastu on suur, ning teeks seda eesmärgiga teha lõpp kõnealuste usklike kogetavale sallimatusele ja tagakiusamisele;

3. palub komisjonil luua institutsioonidevahelise ümarlaua, mille raames soodustataks kogu maailmas kristluse austamiseks heade tavade vahetamist.

Viimane päevakajastamine: 29. august 2019Õigusalane teave