<Date>{30/07/2019}30.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0032/2019</NoDocSe>
PDF 120kWORD 47k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de bescherming van christenen in de wereld</Titre>


<Depute>Mara Bizzotto</Depute>


B9‑0032/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van christenen in de wereld

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat volgens de wereldindex van christenvervolgingen, die elk jaar door de ngo Open Doors wordt opgesteld, wereldwijd meer dan 245 miljoen christenen vanwege hun geloof dagelijks slachtoffer zijn van geweld en onrecht;

B. overwegende dat van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018 in de wereld 4 305 christenen zijn vermoord, vooral in Afrika en Azië, door regimes die vijandig tegenover het christelijke geloof staan;

C. overwegende dat het tot de prioriteiten van de EU behoort om de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging te beschermen en overwegende dat de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid zich vaker heeft uitgelaten over de verplichting van de EU in dit verband;

1. verzoekt de Commissie haar inspanningen ter bestrijding van de toename van geweld en onrecht jegens christenen in de EU en de gehele wereld te intensiveren;

2. spoort de Commissie ertoe aan stappen te ondernemen bij de regeringen van de landen waarin sprake is van een grote vijandigheid jegens christenen, opdat deze gelovigen niet langer het slachtoffer zijn van onverdraagzaamheid en vervolgingen;

3. verzoekt de Commissie een interinstitutioneel orgaan in te stellen voor de uitwisseling van goede praktijken inzake de eerbiediging van het christelijke geloof in de wereld.

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2019Juridische mededeling