<Date>{15/07/2019}15.7.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0033/2019</NoDocSe>
PDF 116kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>vastuseisu kohta kunstmuru keelustamisele</Titre>


<Depute>Markus Buchheit</Depute>


B9‑0033/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vastuseisu kohta kunstmuru keelustamisele

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta,

A. arvestades, et mikroplasti kasutamise keelamine tooks ainuüksi Saksamaal kaasa kunstmuru keelustamise 5000 spordiväljakul;

B. arvestades, et spordiväljakute ümberehitamis- või rajamiskulud võivad küündida 500 000 euroni väljaku kohta;

C. arvestades, et kunstmuru kujutab endast veesäästlikku alternatiivi looduslikule murule ja selle jaoks vajalikule kastmisele;

D. arvestades, et spordil on oluline sotsiaalne ja tervisealane panus;

1. on seisukohal, et kunstmuru keelustamine põhjustab asjaomastele spordiklubidele ülemäärast finantskoormust;

2.  rõhutab, et spordiklubidel on oluline roll hea tervise edendamisel ja kunstmuru keelustamine on sellele tegevusele takistuseks;

3. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles kehtestama erandkorra spordiväljakutel kasutatava kunstmuru jaoks.

Viimane päevakajastamine: 29. august 2019Õigusalane teave