Postopek : 2019/2800(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0041/2019

Predložena besedila :

B9-0041/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/09/2019 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 51k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>k vprašanju za ustni odgovor B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 136(5) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o patentiranju postopkov, ki so v bistvu biološki</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0040/2019

B9-0041/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o patentiranju postopkov, ki so v bistvu biološki

(2019/2800(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov[1],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih pravicah[2],

 ob upoštevanju Obvestila Komisije o nekaterih členih Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES o pravnem varstvu biotehniških izumov (2016/C 411/03);

 ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov[3], zlasti člena 4, ki določa, da proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

 ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, zlasti člena 53(b),

 ob upoštevanju sklepa T1063/18 tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada (EPO) v zadevi G3/19 o patentiranju rastlin, pridobljenih izključno s postopkom, ki je v bistvu biološki;

 ob upoštevanju patentov, ki jih je Evropski patentni urad podelil za konvencionalno vzrejo živali, na primer za izbiro spola in plemenski material za konvencionalno vzrejo (EP 1263521, EP 1257168), selekcijo krav molznic (EP 1330552) in živinorejo (EP 1506316),

 ob upoštevanju Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, zlasti člena 26, ki določa, da se za evropske patentne prijave in patente, ki zadevajo biotehnološke izume, kot dopolnilno sredstvo pri razlagi uporablja Direktiva 98/44/ES,

 ob upoštevanju sklepa upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 29. junija 2017, ki spreminja 27. in 28. člen Pravilnika o izvajanju Evropske patentne konvencije (CA/D 6/17),

 ob upoštevanju, da je predsednik Evropskega patentnega urada 4. aprila 2019 razširjenemu pritožbenemu senatu predložil pravno vprašanje o členu 112(1)(b) Evropske patentne konvencije,

 ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o patentiranju osnovnih bioloških postopkov (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je dostop do biološkega rastlinskega in živalskega materiala za žlahtnjenje nujen za spodbujanje inovacij in razvoj novih sort in pasem, da bi zagotovili svetovno prehransko varnost in preprečili monopole v sektorju žlahtnjenja rastlin in živali, hkrati pa ustvarili več priložnosti za mala in srednja podjetja ter kmete;

B. ker je gojenje rastlin v lokalnih in mikrolokalnih pogojih zlasti potrebno kot način za spoprijemanje z vplivi podnebnih sprememb na vremenske in higrometrične razmere, pa tudi s pojavom novih zajedavcev in epidemijami novih rastlinskih bolezni; ker morajo imeti kmetje in žlahtnitelji zato prost dostop do materiala za žlahtnjenje;

C. ker je žlahtnjenje rastlin in živali inovativen postopek, ki ga kmetje in kmetijske skupnosti izvajajo že od začetka kmetovanja, in ker so nepatentirane sorte in pasme ter metode žlahtnjenja pomembne za gensko raznovrstnost;

D. ker je na področju genskega inženirstva mogoče podeljevati patente, pri tem pa je treba ohraniti prepoved patentiranja rastlinskih sort in živalskih pasem;

E. ker bi bilo treba iz patentiranja izvzeti proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer rastline, semena, izvorne lastnosti in gene;

F. ker Direktiva 98/44/ES ureja biotehnološke izume, zlasti genski inženiring, ker pa namen zakonodajalca ni bil, da se v okviru področja uporabe te direktive omogoči patentiranje proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

G. ker ta čas na odločitev Evropskega patentnega urada čakajo številne prijave za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki; ker mora Evropski patentni urad nujno pojasniti svoja pravila na tem področju;

1. je zaskrbljen, da bi lahko zaradi nedavne odločitve tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada v zadevi G3/19 prišlo do tega, da bo Evropski patentni urad podelil več patentov za izvorne lastnosti, ki se v nove sorte in pasme vnašajo s postopki, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

2. meni, da odločitve tehničnega organa Evropskega patentnega urada ne bi smele imeti večje veljave kot upravni svet, ki je edini organ, ki so mu na podlagi Evropske patentne konvencije s podporo vseh 38 držav pogodbenic podeljena zakonodajna pooblastila;

3. meni, da interna pravila Evropskega patentnega urada o odločanju ne smejo spodkopavati demokratično legitimnega političnega nadzora nad evropskim patentnim pravom in njegovo razlago ter namena zakonodajalca, pojasnjenega v Obvestilu Komisije 2016/C 411/03;

4. razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada poziva, naj pozitivno odgovori na pravni vprašanji, ki ju je predložil predsednik Evropskega patentnega urada;

5. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za to, da bo Unija tudi v prihodnje zagotavljala dostop do materiala, pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki, ter njegovo uporabo za žlahtnjenje rastlin in živali, da – kjer je to ustrezno – ne bi posegala v prakso glede zagotavljanj izvzetja žlahtniteljev in pravic kmetov;

6. poziva Komisijo, naj na podlagi sklepov v Obvestilu 2016/C 411/03 na razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada napoti opazovalce v zadevi G3/19 o patentiranju rastlin, pridobljenih izključno s postopki, ki so v bistvu biološki;

7. poziva Komisijo, naj si v razpravi o harmonizaciji večstranskega patentnega prava prizadeva, da se iz patentiranja izključijo postopki, ki so v bistvu biološki;

8. poziva Komisijo, naj poroča o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na biotehnologijo in genski inženiring, kot to določa člen 16(c) Direktive 98/44/ES in kot je zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Evropskemu patentnemu uradu.

[1] UL C 261E, 10.9.2013, str. 31.

[2] UL C 399, 24.11.2017, str. 188.

[3] UL L 213, 30.7.1998, str. 13.

Zadnja posodobitev: 18. september 2019Pravno obvestilo