Postupak : 2019/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0044/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0044/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/09/2019 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0044/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 50k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}u ime Kluba zastupnika S&D-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0040/2019

B9-0044/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki

(2019/2800(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2015. o patentima i pravima uzgajivača bilja[2],

 uzimajući u obzir Direktivu 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[3], kojom se utvrđuju načela patentibilnosti ljudskog tijela i njegovih dijelova te životinja i biljaka, a posebno njezin članak 4., u kojem se navodi da se proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki ne mogu patentirati,

 uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPK) od 5. listopada 1973., a posebno njezin članak 53. točku (b),

 uzimajući u obzir Provedbeni pravilnik EPK-a od 5. listopada 1973., a osobito njegov članak 26., u kojem se navodi da Direktivu 98/44/EZ treba primjenjivati kao dodatno sredstvo za tumačenje europskih patentnih prijava i patente u vezi s biotehnološkim izumima,

 uzimajući u obzir Odluku Upravnog vijeća Europskog patentnog ureda (EPU) od 29. lipnja 2017. o izmjeni članaka 27. i 28. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/17),

 uzimajući u obzir činjenicu da je predsjednik Europskog patentnog ureda uputio pravno pitanje Proširenom žalbenom vijeću (članak 112. stavak 1. točka (b) EPK-a),

 uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je pristup biološkom materijalu za uzgoj biljaka i životinja neophodan za poticanje inovacija i razvoj novih sorti i rasa kako bi se zajamčila globalna sigurnost opskrbe hranom, spriječio monopol u sektoru uzgoja biljaka i životinja, a pritom stvorilo više prilika za mala i srednja poduzeća i poljoprivrednike;

B. budući da poljoprivrednici i uzgajivači sjemena moraju imati jednostavan pristup reproduktivnom materijalu za uzgoj biljaka u lokalnim i ultralokalnim uvjetima kako bi se poboljšala njihova otpornost s obzirom na učinke klimatskih promjena na vrijeme i dostupnost vode te otpornost na nove nametnike i nove epidemije bolesti biljaka;

C. budući da je uzgoj biljaka i životinja proces koji poljoprivrednici i poljoprivredne zajednice koriste od samih početaka poljoprivrede te da su nepatentirane sorte i metode uzgoja važne za genetsku raznolikost;

D. budući da se patenti u području genetskog inženjeringa mogu odobravati, ali zabrana patenata za životinjske i biljne vrste mora se očuvati;

E. budući da bi proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki, kao što su biljke, sjeme, izvorna svojstva i geni, trebali biti izuzeti iz patentibilnosti;

F. budući da se Direktivom 98/44/EZ uređuju biotehnološki izumi, a posebno genetski inženjering, ali da namjera zakonodavca nije bila da se njome omogući patentibilnost proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki;

G. budući da se trenutno čeka odluka EPU-a o brojnim zahtjevima u vezi s proizvodima dobivenim procesima koji su u osnovi biološki; budući da EPU treba hitno razjasniti svoja pravila o tom pitanju;

H budući da treće strane do 1. listopada 2019. Proširenom žalbenom vijeću mogu slati zapažanja o pitanjima koja mu je poslao predsjednik EPU-a kako bi dobio objašnjenje u vezi s patentibilnosti procesa koji su u osnovi biološki;

1. izražava duboku zabrinutost zbog toga što se Odlukom Proširenog žalbenog vijeća EPU-a od 5. prosinca 2018. o patentibilnosti biljaka (T 1063/18) pruža mogućnost odobravanja patenata za prirodna svojstva koja su u nove sorte uvrštena procesima koji su u osnovi biološki, kao što su križanje i selekcija;

2. smatra da se internim pravilima EPU-a o donošenju odluka ne smije dovesti u pitanje demokratski politički nadzor nad europskim patentnim pravom i njegovim tumačenjem niti namjera zakonodavca, kako je razjašnjena u Obavijesti Komisije o određenim člancima Direktive 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[4];

3. poziva Prošireno žalbeno vijeće EPU-a da ponovno uspostavi pravnu sigurnost u interesu korisnika europskog patentnog sustava i javnosti tako što će potvrdno odgovoriti na dva pitanja iznesena u podnesku predsjednika EPU-a kojim je Vijeću uputio pravno pitanje (članak 112. stavak 1. točka (b) Europske patentne konvencije);

4. poziva Komisiju da dostavi potrebna zapažanja i izjave kako bi se u okviru Proširenog žalbenog vijeća EPU-a ponovno potvrdilo da se ne bi smjeli odobravati patenti za proizvode dobivene procesima koji su u osnovi biološki, kao što su križanje i selekcija, primjerice za prirodna svojstva koja su u biljke uvrštena tim procesima;

5. poziva Komisiju da Proširenom žalbenom vijeću EPU-a u roku pošalje zapažanja u vezi s predmetom G3/19 o patentiranju biljaka dobivenih isključivo procesima koji su u osnovi biološki, u skladu sa zaključcima iz navedene Obavijesti;

6. poziva Komisiju da se u kontekstu rasprava o usklađivanju multilateralnog patentnog prava zauzme za izuzeće procesa koji su u osnovi biološki iz patentibilnosti;

7. poziva Komisiju da se tijekom pregovora o trgovinskim i partnerskim sporazumima s trećim zemljama zauzme za izuzeće procesa koji su u osnovi biološki i proizvoda dobivenih tim procesima iz patentibilnosti;

8. poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da Unija zaštiti zajamčeni pristup materijalu dobivenom procesima koji su u osnovi biološki te upotrebu tog materijala za uzgoj biljka kako se time, kad je to primjenjivo, ne bi narušile prakse kojima se uzgajivačima jamči izuzeće;

9. poziva Komisiju da izvješćuje o razvoju i implikacijama patentnog prava u području biotehnologije i genetskog inženjeringa, u skladu s člankom 16. točkom (c) Direktive 98/44/EZ te u skladu sa zahtjevom Parlamenta iz njegovih rezolucija od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki i od 17. prosinca 2015. o patentima i pravima uzgajivača bilja;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskom patentnom uredu.

[1] SL C 261E, 10.9.2013., str. 31.

[2] SL C 399, 24.11.2017., str. 188.

[3] SL L 213, 30.7.1998., str. 13.

[4] SL C 411, 8.11.2016., str. 3.

Posljednje ažuriranje: 18. rujna 2019.Pravna napomena