Menetlus : 2019/2854(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0121/2019

Esitatud tekstid :

B9-0121/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0121/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 43k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>kontserni Thomas Cook pankroti tagajärgede kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Buchheit, Christine Anderson, Jörg Meuthen</Depute>

<Commission>{ID}fraktsiooni ID nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0121/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon kontserni Thomas Cook pankroti tagajärgede kohta

(2019/2854(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kontserni Thomas Cook pankrotti,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid[1],

 võttes arvesse poliitilisi suuniseid järgmisele Euroopa Komisjonile (2019–2024),

 võttes arvesse Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutava juhtiva asepresidendi kandidaadi Frans Timmermansi kuulamist Euroopa Parlamendis 8. oktoobril 2019. aastal,

 võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2019. aasta avaldust kontserni Thomas Cook pankroti tagajärgede kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et pärast kontserni Thomas Cook pankrotti jäi saatuse hooleks umbes 600 000 reisijat;

B. arvestades, et kontserni Thomas Cook pankroti tõttu on sattunud ohtu umbes 22 000 töökohta;

C. arvestades, et endiselt veel on rohkem kui 1 000 000 klienti, kes on broneerinud reisi 2019. aastal, kuid ei saa seda praegustel asjaoludel ette võtta;

D. arvestades, et ELi keskkonnaeeskirjad, eelkõige heitkogustega kauplemise süsteem, seavad Euroopa lennuettevõtjad ja reisifirmad (nt kontsern Thomas Cook) ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

E. arvestades, et Euroopa rohelise kokkuleppe raames seatud uued kliimaeesmärgid muudavad reisitööstuse jaoks olukorra veelgi raskemaks, kuna need võivad tuua kaasa rohkem selliseid juhtumeid nagu kontserni Thomas Cook pankrot;

F. arvestades, et Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi kandidaat on teatanud, et 2040. aastaks tuleb CO2-heidet vähendada 55 % võrra, millega seatakse kõik Euroopa tööstuse valdkonnad väga suure surve alla;

G. arvestades, et kontserni Thomas Cook pankrot näitlikustab majanduslangust, mis võib potentsiaalselt mõjutada ka teisi teenindussektoreid ja põhjustada töökohtade jätkuvat kaotamist;

H. arvestades, et uued kliimaeeskirjad suurendavad märkimisväärselt reisikulusid;

I. arvestades, et eri arvutuste kohaselt tekib Kreeka turismitööstusel reisikorraldaja Thomas Cook maksejõuetuse tagajärjel 250–500 miljoni euro suurune kahjum;

J. arvestades, et Hispaania turismitööstusel jääb kontserni Thomas Cook poolt maksmata jäetud hotelliarvete tõttu eeldatavasti saamata vähemalt 200 miljonit eurot;

1. märgib väga murelikult, et majanduslik olukord muutub ELis aina murettekitavamaks;

2. on seisukohal, et Euroopa roheline kokkulepe seab majanduslanguse ajal Euroopa ettevõtjad tarbetu surve alla;

3. kutsub komisjoni üles parandama oma kurssi ja vähendama koormat, mida Euroopa turismisektor peab kandma rangemate CO2-heite sihttasemete ja muude ülemääraste kliimameetmete tõttu;

4. rõhutab, et kliimameetmete tagajärjel suurenevad tarbijate jaoks reisikulud; hoiatab seetõttu, et sellega seatakse ohtu turgude toimimine ja liikumise lihtsus; rõhutab, et taskukohane reisimine (sealhulgas väikese sissetulekuga kodanike jaoks) peab jääma individuaalse puhkuseõiguse standardosaks;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

[1] ELT L 326, 11.12.2015, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2019Õigusalane teave