Menettely : 2019/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0123/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0123/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0123/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon‑Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos‑Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett, David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0123/2019

B9‑0123/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista

(2019/2886(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta ja etenkin 15. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman[1],

 ottaa huomioon neuvoston päätelmät Syyriasta, myös 14. lokakuuta 2019 annetut päätelmät Koillis-Syyriasta,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat ja erityisesti tämän 9. lokakuuta 2019 antaman julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Koillis-Syyriassa,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun edustajan 11. ja 15. lokakuuta 2019 antamat lausunnot ihmisoikeuksista Syyriassa,

 ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2012 annetun Geneven julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Syyriasta antamat päätöslauselmat, myös 18. joulukuuta 2015 annetun päätöslauselman 2254,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston perustaman Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission raportit ja YK:n ihmisoikeusneuvoston antamat päätöslauselmat Syyriasta,

 ottaa huomioon 21. joulukuuta 2016 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 71/248, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Syyrian pitkittyneestä konfliktista on tullut yksi lähihistorian pahimmista humanitaarisista kriiseistä ja sillä on edelleen tuhoisia seurauksia Syyrian kansalle; ottaa huomioon, että tämä ulkoisten toimijoiden tukema ja pahentama konflikti on aiheuttanut syvää epävakautta laajemmin alueella ja muualla;

B. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain presidentti Trump ilmoitti 6. lokakuuta 2019 Turkin presidentti Erdoğanille, ettei hän vastusta tämän ilmoittamia aikeita toteuttaa sotilaallinen hyökkäys kurdien johtamien SDF-joukkojen (Syyrian demokraattiset joukot) hallitsemilla alueilla Koillis-Syyriassa; ottaa huomioon, että pian tämän jälkeen Yhdysvallat ilmoitti päätöksestään vetää pois tällä alueella olevat joukkonsa; ottaa huomioon, että Turkki käynnisti 9. lokakuuta 2019 sotilasoperaation Syyrian puolisotilaallisten arabijoukkojen tuella; ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset ovat jatkuvasti pelänneet, että Turkin rajojen sisä- ja ulkopuolella elävät kurdit ryhtyvät vaatimaan itsemääräämisoikeutta; ottaa huomioon, että tämä on johtanut ilmaisunvapautta ja poliittista osallistumista koskevien oikeuksien jatkuvaan tukahduttamiseen Turkin kaakkoisosassa ja siihen, että terrorismisyytöksiä käytetään laajasti ilman mitään vakuuttavaa näyttöä; ottaa huomioon, että SDF-joukot ovat olleet keskeisessä asemassa Da’eshin/Isisin torjunnassa ja niillä on edelleen tärkeä rooli alueen turvallisuuden varmistamisessa;

C. ottaa huomioon, että kymmeniä siviilejä, joista suurin osa on ollut kurdeja, on saanut surmansa Turkin hyökkäyksen alettua ja ainakin 300 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan; ottaa huomioon, että sotilasoperaation alkamisen jälkeen 70 000 lasta on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja ainakin neljä lasta on saanut surmansa ja yhdeksän haavoittunut Koillis-Syyriassa ja seitsemän lasta on saanut surmansa Turkissa Unicefilta saatujen tietojen mukaan; ottaa huomioon, että 170 000 lasta saattaa tarvita humanitaarista apua iskujen seurauksena;

D. ottaa huomioon, että Turkin presidentti ilmoitti suunnitelmastaan perustaa Syyrian pohjoisrajalle ”turvavyöhyke”, jolle hän aikoo karkottaa jopa 3 miljoonaa tällä hetkellä Turkissa olevaa syyrialaispakolaista, ja toteaa, että tämä olisi käytännössä palauttamiskiellon vastaista, sillä tilanne Koillis-Syyriassa on epävakaa ja vaarallinen; ottaa huomioon, että väestön pakkosiirrot ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisia ja ne ovat rikos ihmisyyttä vastaan; ottaa huomioon, että pakolaisten pakkosiirroilla turvavyöhykkeelle pyritään myös muuttamaan Koillis-Syyrian väestörakennetta;

E. ottaa huomioon, että kurdien johtamat joukot Syyriassa pääsivät Bašar al-Assadin hallinnon kanssa sopimukseen niiden puolustamisesta Turkin sotilaalliselta väliintulolta; toteaa, että sopimuksen yksityiskohdat eivät vielä ole selvillä; ottaa huomioon, että al-Assadin joukkojen läsnäolo Pohjois-Syyriassa lisää sotilaallisen konfliktin alueellisen laajenemisen riskiä;

F. ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan Yhdysvallat ja Turkki sopivat 17. lokakuuta 2019 viisipäiväisestä tulitauosta, jonka aikana kurdijoukkojen odotetaan vetäytyvän alueelta; toteaa, että tulitauon täytäntöönpanotilanne on vielä epäselvä; ottaa huomioon, että presidentti Erdoğanin ja presidentti Putinin on määrä tavata 22. lokakuuta;

G. ottaa huomioon, että sotilaallisen väliintulon alkamisen jälkeen Turkin viranomaiset ovat kohdistaneet kaikkiin sotilasoperaatiota arvosteleviin tehokkaita tukahduttamistoimia käyttämällä Turkin ankaria terrorisminvastaisia lakeja; ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset ovat käynnistäneet tutkimuksen yli 500:sta sosiaalisen median tilistä ja syyttäneet niitä ”terroristipropagandan” levittämisestä; ottaa huomioon, että Turkin sisäministerin mukaan 121 ihmistä on jo pidätetty heidän julkaistuaan sosiaalisessa mediassa operaation kyseenalaistavia kirjoituksia; ottaa huomioon, että 150 demokraattisen kansanpuolueen (HDP) jäsentä on pidätetty operaation alkamisen jälkeen;

H. ottaa huomioon, että YK:n mukaan on olemassa uskottavia tietoja siitä, että Turkkiin sidoksissa oleva aseellinen ryhmä Ahrar al-Sharqiya on syyllistynyt laittomiin teloituksiin, mukaan lukien kurdipoliitikko Hevrin Khalafin teloitus; toteaa, että ilman oikeudenkäyntiä toteutetut teloitukset ovat vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia ja ne saattavat olla sotarikoksia, joista myös Turkki voidaan saattaa vastuuseen;

I. ottaa huomioon, että Turkin joukkojen ja Turkkiin sidoksissa olevien aseistettujen ryhmien kerrotaan kohdistaneen hyökkäyksiä lääkintätiloihin ja siviili-infrastruktuureihin, esimerkiksi voimalinjoihin ja vesihuoltoon; ottaa huomioon, että kurdiviranomaiset Hasakan ja Ar-Raqqan maakunnissa ovat joutuneet siirtämään muualle sairaalalaitteet, jotka lakkasivat toimimasta jatkuvien raskaiden pommitusten vuoksi;

J. ottaa huomioon, että SDF-joukkojen mukaan kurdien hallinnassa olevilla leireillä Koillis-Syyriassa on tällä hetkellä pidätettyinä 10 000 Da’eshin/Isisin taistelijaa; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston mukaan kolmella Koillis-Syyrian leirillä oli heinäkuussa 2019 pidätettyinä 12 300 ulkomaan kansalaista, joilla on kytköksiä Da’eshiin/Isisiin, ja että näiden joukossa on yli 8 000 lasta, jotka edustavat yli 40:tä eri kansallisuutta; toteaa, että nykyisessä turvallisuustilanteessa uhkana on Da’eshin/Isisin uusi nousu alueella; ottaa huomioon, että suurin osa niistä tuhansista unionista tai kolmansista maista tulevista lapsista, joilla on todellisia tai havaittuja yhteyksiä Da’eshiin/Isisiin, on sijoitettuna Koillis-Syyrian kolmelle leirille, jotka ovat al-Hol, al-Roj ja Ain Issa; ottaa huomioon, että Ain Issan leiri on alueella, jolle Turkin armeija hyökkäsi, ja aiemmin leirillä pidätettyinä olleiden naisten ja lasten kohtalo on edelleen epäselvä;

K. ottaa huomioon, että konfliktin alettua vuonna 2011 Syyriassa on kuollut noin 500 000 ihmistä, joista suurin osa on ollut siviilejä; ottaa huomioon, että 13,1 miljoonaa ihmistä on erittäin kiireellisen humanitaarisen avun tarpeessa ja että tähän määrään sisältyy yli kuusi miljoonaa siirtymään joutunutta ja yli 2,9 miljoonaa piiritetyillä ja vaikeapääsyisillä alueilla elävää ihmistä, joiden joukossa on myös palestiinalaispakolaisia; ottaa huomioon, että yli viisi miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan ulkomaille, erityisesti naapurimaihin Libanoniin, Jordaniaan ja Turkkiin;

L. ottaa huomioon, että EU on suurin humanitaarisen avun antaja Syyriassa ja naapurimaissa, sillä se on antanut kriisin alkamisen jälkeen yli 9 miljardia euroa;

M. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 3. huhtikuuta 2017 Syyriaa koskevan EU:n strategian, jossa esitettyjen kuuden tavoitteen mukaisesti pyritään saamaan sota loppumaan aidon poliittisen siirtymävaiheen avulla, edistämään tarkoituksenmukaista ja osallistavaa siirtymävaihetta, vastaamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien syyrialaisten humanitaarisiin tarpeisiin, edistämään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sananvapautta vahvistamalla syyrialaisia kansalaisjärjestöjä, edistämään sotarikoksista vastuuseen saattamista ja tukemaan Syyrian väestön selviytymiskykyä ja Syyrian yhteiskunnan kestävyyttä;

1. tuomitsee voimakkaasti Turkin sotilaallisen hyökkäyksen ja vaatii välitöntä tulitaukoa ja sen joukkojen nopeaa pois vetämistä;

2. kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia, erityisesti Turkkia, noudattamaan tiukasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan ja suojelemaan siviilejä muun muassa noudattamalla kieltoa, joka koskee siviileihin ja siviilikohteisiin, kuten kouluihin, kohdistuvia suoria hyökkäyksiä sekä summittaisia ja suhteettomia hyökkäyksiä; kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan siviileiden turvallisen liikkumisen ja varmistamaan humanitaarisen avun esteettömän pääsyn; kehottaa kaikkia osapuolia suojelemaan lapsia kaikkina aikoina;

3. torjuu jyrkästi Turkin suunnitelmat perustaa Koillis-Syyrian rajalle niin sanottu turvavyöhyke; korostaa, että Syyrian pakolaisten tai maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden mahdolliset pakkosiirrot tälle alueelle ja etnisiin puhdistuksiin tähtäävät teot rikkovat vakavasti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa, kansainvälistä pakolaisoikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja voivat olla rikos ihmisyyttä vastaan tai kansanmurha; muistuttaa, että pakolaisten paluun on aina oltava turvallista, vapaaehtoista ja ihmisarvoa kunnioittavaa, ja toteaa, että nykyisissä oloissa pakolaisten siirtäminen on kokonaan poissuljettu vaihtoehto; vaatii, että tällaisille alueille ei myönnetä EU:n vakauttamis- tai kehitysapua;

4. ilmaisee täyden solidaarisuutensa kurdiväestölle ja kiittää SDF-joukkoja niiden ratkaisevasta panoksesta Da’eshin/Isisin kukistamisessa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita käyttämään kaikkea diplomaattista vaikutusvaltaansa varmistaakseen, että kurdien edut ja pitkään jatkuneet pyynnöt itsemääräämisoikeuden saamiseksi samoin kuin alueella asuvien ihmisten ihmisoikeudet tunnustetaan ja turvataan riippumatta siitä, millainen Syyrian tulevaisuutta koskevasta poliittisesta järjestelystä tulee; kehottaa EU:ta lisäämään humanitaarista apuaan viimeaikaisten sotatoimien kohteeksi joutuneelle väestölle Koillis-Syyriassa;

5. pitää valitettavana, että EU on kansainvälisissä kriiseissä kerta toisensa jälkeen voimaton, vaikka kriisi olisi sen välittömässä läheisyydessä, ja toteaa, että tämä vaikuttaa suoraan EU:n sisäiseen turvallisuuteen ja vakauteen; odottaa, että uusi varapuheenjohtaja / korkea edustaja tarttuu tilaisuuteen, jonka Yhdysvaltojen joukkojen odottamaton pois vetäminen tarjoaa, ja siirtyy passiivisen sivustakatsojan roolista, joka unionilla on ollut Syyrian konfliktissa, sellaisen ennakoivan diplomaattisen toimijan rooliin, joka on yhteydessä kaikkiin alueellisiin ja paikallisiin toimijoihin; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan niiden yhteisen edun mukaisesti pyrittäessä uskottavaan, koordinoituun ja tehokkaaseen EU:n toimintaan; kehottaa EU:ta käynnistämään sarjan sovittelu- ja vuoropuhelutoimia, jotka koskevat erityisesti yhteisöjen välisiä jännitteitä;

6. korostaa, että Turkin yksipuolinen väliintulo rikkoo vakavalla tavalla kansainvälistä oikeutta ja että tämä ei saisi jäädä rankaisematta; kehottaa Turkin korjaavia toimia odotettaessa tarkastelemaan perusteellisesti uudelleen EU:n ja Turkin välisiä suhteita; katsoo, että vallitsevissa olosuhteissa valmistelutyö tai eteneminen kohti EU:n ja Turkin välisen tulliliiton uudistamista ei tule kyseeseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään mahdollisuutta keskeyttää vuonna 1995 tehdyn EU:n ja Turkin välisen tulliliittosopimuksen täytäntöönpano; kehottaa myös arvioimaan uudelleen Euroopan rahoituslaitosten (Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä Euroopan investointipankki) ohjelmia maassa ja katsoo, että on pohdittava, onko aiheellista jatkaa Turkin osallistumista tiettyihin alueellisiin järjestöihin;

7. kehottaa EU:ta hyväksymään kohdennettuja toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi varojen jäädyttäminen ja viisumikiellot, niitä turkkilaisia virkamiehiä vastaan, jotka ovat vastuussa sotilaallisesta hyökkäyksestä ja siitä johtuvista ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista; palauttaa tässä yhteydessä mieliin vaatimuksensa siitä, että EU:n tasolla olisi hyväksyttävä nopeasti kohdennettu seuraamusjärjestelmä, jota sovelletaan ihmisoikeusloukkausten yhteydessä;

8. pitää myönteisenä useiden jäsenvaltioiden ilmoitusta lopettaa aseiden siirtoa Turkkiin koskevien lupien myöntäminen, mutta kehottaa niitä varmistamaan, että keskeyttämistä sovelletaan myös niihin siirtoihin, joihin on jo myönnetty lupa, mikä koskee erityisesti Ranskaa, Saksaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Suomea; katsoo, että 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät eivät ole riittävät, mitä tulee aseiden vientiä Turkkiin koskevaan EU:n politiikkaan, ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita hyväksymään välittömästi täysimittaisen aseidenvientikiellon ja keskeyttämään kaikki aseiden siirrot sekä kaikenlaisen sotilaallisen ja turvallisuusavun ja -palvelut Turkille ja Syyrian konfliktin muille osapuolille;

9. on tyrmistynyt siitä, miten heikosti Naton pääsihteeri reagoi Turkin yksipuoliseen väliintuloon; katsoo, että Naton jäsenmaiden olisi omaksuttava vahva kanta ja harkittava Turkin äänestysoikeuksien keskeyttämistä järjestössä;

10. korostaa, että on varmistettava vastuuvelvollisuus kaikista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, mukaan lukien äskettäiset Turkin hyökkäyksen aikana tehdyt sotarikokset; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan näiden loukkausten dokumentointia ja vaatimaan, että loukkaukset tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti ja että niihin syyllistyneet asetetaan syytteeseen; kehottaa YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä jatkamaan tämän asian käsittelyä ja harkitsemaan tilanteen viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen;

11. kehottaa Turkkia varmistamaan, että sen nimissä toimivat puolisotilaalliset joukot asetetaan vastuuseen tekemistään rikkomuksista; muistuttaa Turkin viranomaisia siitä, että ne joutuvat vastaamaan joukkojensa tai niiden nimissä toimivien puolisotilaallisten joukkojen mahdollisesti tekemistä rikkomuksista, kuten Hevrin Khalafin murhasta ja muista laittomista teloituksista;

12. ilmaisee syvän huolensa Da’eshin/Isisin taistelijoiden hajaantumista ja jihadistiuhan uudelleen puhkeamista koskevan riskin kasvamisesta Turkin hyökkäyksen seurauksena; kehottaa jäsenvaltioita kotiuttamaan kaikki kansalaisensa, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä siksi, että heitä epäillään Da’eshin/Isisin taistelijoiksi, samoin kuin heidän perheenjäsenensä ja lapsensa ja huolehtimaan tarvittavasta kuntoutuksesta ja yhteiskuntaan integroimisesta sekä tarvittaessa toteuttamaan syytetoimia kansainvälisten normien mukaisesti;

13. kehottaa jäsenvaltioita pitämään yhteyttä leireistä vastaaviin viranomaisiin ja laatimaan koordinoituja toimia, joiden avulla voidaan aktiivisesti tunnistaa EU:sta peräisin olevat Da’eshin/Isisin taistelijoiden tai muihin väitetysti terroristisiin ryhmiin kuuluvien lapset, jotka ovat Koillis-Syyriassa, ja kotiuttaa heidät väkivallan kiihtymisen vuoksi; pitää valitettavana, että EU:n jäsenvaltiot eivät tähän mennessä ole toteuttaneet tämänsuuntaisia toimia ja että koordinointia EU:n tasolla ei ole; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ottamaan ennakoivan roolin tässä prosessissa;

14. kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita varmistamaan, että kaikki lapset saavat humanitaarista apua, palveluja ja apua leireillä, myös al-Holin leirillä; kehottaa siksi kaikkia osapuolia ja Syyrian hallitusta myöntämään humanitaarisille toimijoille välittömästi pääsyn leireille, jotta varmistetaan perushyödykkeiden, elintarvikkeiden, puhtaan veden ja lääkkeiden toimittaminen;

15. tuomitsee jyrkästi tukahduttamistoimet, joita Turkin viranomaiset ovat kohdistaneet sotilasoperaatiota arvostelleita tai sen kyseenalaistaneita vastaan, ja toteaa, että näistä voidaan mainita esimerkiksi yli 150:n HDP-puolueen jäsenen pidättäminen ja yli 500:n ”terroristipropagandan” levittämisestä syytetyn sosiaalisen median tilin tutkinta; tuomitsee myös tiedotusvälineiden vapauden tukahduttamisen ja sotilasoperaatiosta raportoivien toimittajien ahdistelun; kehottaa Turkkia luopumaan kaikista syytteistä niitä henkilöitä vastaan, jotka on pidätetty pelkästään siksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan ilmaisunvapauteen; odottaa, että EU seuraa ilmaisunvapauden ja sotilastoiminnan arvostelun tukahduttamistoimia Turkissa ja tuomitsee ne julkisesti;

16. vaatii, että Venäjän johtamat diplomaattiset aloitteet eivät saa vaikeuttaa YK:n ponnisteluja saavuttaa poliittinen ratkaisu; pitää edelleen YK:n johtamaa Geneven prosessia ensisijaisena ja tukee YK:n Syyrian-erityislähettilään Geir Pedersenin ponnisteluja aidon ja osallistavan poliittisen siirtymän aikaansaamiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään YK:n vahvempaa roolia prosessissa kohti rauhan ja vakauden saavuttamista Syyriassa; korostaa, että naisten on tärkeää saada osallistua konfliktin ratkaisuprosessiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 mukaisesti; korostaa myös, että on tärkeää ottaa Syyrian kansalaisyhteiskunta ja kaikki etniset ja uskonnolliset vähemmistöt mukaan keskusteluihin Syyrian tulevaisuudesta ja sen hallinnon rakenteesta;

17. panee tyytyväisenä merkille äskettäisen perustuslakivaliokunnan perustamisen YK:n ja muiden toimijoiden välitystoiminnan ansiosta; kehottaa kaikkia osapuolia sitoutumaan jatkossakin toden teolla siihen, että Syyrian konfliktiin löydetään poliittinen ratkaisu; muistuttaa, että konfliktin kestävä sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen, ja kehottaa kaikkia sen osapuolia noudattamaan täysin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, joissa vaaditaan kaikilta osapuolilta vihollisuuksien välitöntä lopettamista, kaikkien saartojen päättämistä, humanitaarisen avun toimittamisen sallimista täysin ja esteettä kaikkialle maahan ja humanitaaristen avustustyöntekijöiden suojelua;

18. on edelleen huolestunut siitä, että ihmisoikeuksien puolustaja ja Saharov-palkinnon saaja Razan Zaitouneh on yhä kadoksissa, ja toteaa, että aseellisen ryhmittymän Jaysh al-Islamin kerrotaan siepanneen hänet Dumassa joulukuussa 2013 eikä hänen olinpaikastaan ole vieläkään tietoa; kehottaa perustamaan EU:n työryhmän koordinoimaan ja tehostamaan ponnisteluja hänen olinpaikkansa selvittämiseksi ja hänen vapauttamisekseen;

19. suhtautuu myönteisesti EU:n sitoumukseen jatkaa humanitaarisen avun antamista Syyrian naapurimaille ja erityisesti Turkille, jossa on edelleen miljoonia pakolaisia; kehottaa kuitenkin jäsenvaltioita sitoutumaan lujemmin vastuun jakamiseen, jotta Syyrian sota-alueilta pakenevat pakolaiset voivat saada suojelua välittömän lähialueen ulkopuolella, siten että vahvistetaan EU:n uudelleensijoittamisjärjestelmää, otetaan käyttöön humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmiä ja helpotetaan perheenyhdistämistä ja otetaan käyttöön joustavammat viisumimääräykset; vaatii, että EU:n ja Turkin julkilausuman puitteissa myönnettävä rahoitus olisi rajoitettava pakolaisten etujen ja tarpeiden täyttämiseen;

20. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita noudattamaan tiukasti palauttamiskiellon periaatetta, pidättäytymään palauttamasta syyrialaispakolaisia Turkkiin niin kauan kuin he ovat vaarassa joutua siirretyiksi Koillis-Syyriaan ja puhumaan julkisesti tällä hetkellä Syyrian naapurimaissa olevien syyrialaisten pakkopalauttamista vastaan;

21. pitää erittäin valitettavana, että Syyrian konfliktin aikana vakaviin rikoksiin syyllistyneet, erityisesti Assadin hallinto, ovat edelleen rankaisematta; katsoo, että vastuuvelvollisuuden puute kylvää maaperää uusille julmuuksille ja pahentaa uhrien kärsimyksiä; vaatii siksi, että kaikki tekijät on saatettava vastuuseen, myös soveltamalla tuomioistuinten yleistoimivaltaa, ja että uhrien on saatava hyvityksiä; muistuttaa lisäksi, että jäsenvaltiot ovat kansainvälisen oikeuden mukaan velvollisia varmistamaan sellaisten henkilöiden pidättämisen ja vangitsemisen, joiden epäillään syyllistyneen rikoksiin, joihin liittyy niiden alueella tehtyjä hirmutekoja;

22. muistuttaa, että kaikissa toimenpiteissä, joilla taistellaan Da’eshia ja muita YK:n turvallisuusneuvoston terroristeina pitämiä ryhmittymiä vastaan, on noudatettava tiukasti kansainvälistä oikeutta; muistuttaa jäsenvaltioita ja niiden liittolaisia, etenkin Yhdysvaltoja, tarpeesta varmistaa, että niiden osallistuminen kansainvälisen liittouman toimintaan ja sotilaallinen yhteistyö konfliktin osapuolten kanssa on avointa, vastuullista sekä kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan ja humanitaarisen oikeuden mukaista;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ja Arabiliiton Syyrian-erityislähettiläälle ja Syyrian konfliktin osapuolille.

[1] OJ C 162, 10.5.2019, p. 119.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus