Διαδικασία : 2019/2886(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0125/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0125/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0125/2019</NoDocSe>
PDF 190kWORD 56k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew Europe</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0123/2019

B9‑0125/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους

(2019/2886(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία και το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων[1],

 έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και ιδίως τη δήλωσή της, της 9ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία, καθώς και τις παρατηρήσεις της κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 14ης Οκτωβρίου 2019, και κατά τη μετέπειτα συνέντευξη Τύπου,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την Τουρκία,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη βορειοανατολική Συρία,

 έχοντας υπόψη την ομιλία της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη βόρεια Συρία,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που πραγματοποίησε στις 11 και τις 15 Οκτωβρίου 2019 ο εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Rupert Colville, σχετικά με τη Συρία,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία (JOIN(2017)0011) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις συμβάσεις του ΟΗΕ στις οποίες είναι συμβαλλόμενα κράτη η Τουρκία και η Συρία,

 έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ιδίως την απόφαση 2254 (2015) της 18ης Δεκεμβρίου 2015 και το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 71/248 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη δημιουργία ενός διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού που θα συμβάλει στη διερεύνηση και δίωξη των ατόμων, τα οποία από τον Μάρτιο του 2011 έχουν διαπράξει βαρύτατα, με βάση το διεθνές δίκαιο, εγκλήματα στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς Δικαστηρίου, καθώς και το προηγούμενο που έχει δημιουργηθεί με τη σύσταση διεθνών δικαστηρίων όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο,

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο σχετικά με τη δημιουργία ζωνών αποκλιμάκωσης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το οποίο υπεγράφη από το Ιράν, τη Ρωσία και την Τουρκία στις 6 Μαΐου 2017,

 έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή του ISIL/Daesh που εγκρίθηκαν στις 16 Μαρτίου 2015,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη βορειοανατολική Συρία, η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση, στις 9 Οκτωβρίου 2019, σε περιοχές που ελέγχονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό στρατιωτικών απωλειών και θυμάτων μεταξύ των αμάχων και στις δύο πλευρές των συνόρων, καθώς και, σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ, στον εκτοπισμό τουλάχιστον 300 000 πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 70 000 παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους και να απομακρύνουν το διεθνές προσωπικό τους λόγω φόβων για την ασφάλεια του· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλειά τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δίκαιη και ακριβής κάλυψη της σύγκρουσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Οκτωβρίου 2019 οι ΗΠΑ και η Τουρκία ανακοίνωσαν άμεση πενθήμερη κατάπαυση του πυρός στην παραμεθόρια περιοχή της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή είναι προσωρινή, καθώς η Τουρκία δεν έχει συμφωνήσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη βόρεια Συρία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά μια περιοχή μήκους σχεδόν 120 χιλιομέτρων στα σύνορα με την Τουρκία, μεταξύ Ras al-Ain και Tal Abyad, ενώ δεν έχει συζητηθεί η τύχη των υπόλοιπων περιοχών υπό κουρδικό έλεγχο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπέγραψε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη βορειοανατολική Συρία, κείμενο το οποίο καταδικάζει τη μονομερή στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία, η οποία προκαλεί απαράδεκτη ανθρώπινη οδύνη, υπονομεύει τον αγώνα κατά του Daesh και απειλεί σοβαρά την ευρωπαϊκή ασφάλεια·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μονομερής στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης και δεν οδηγεί παρά στην επιδείνωση της οκταετούς σύρραξης στη Συρία, προκαλώντας μια πρόσθετη ανθρωπιστική κρίση, ενώ θα έχει και αρνητικό αντίκτυπο στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφύλια σύρραξη στη Συρία συνεχίζεται παρά τις διάφορες διεθνείς προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με στόχο την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για δολοφονίες, εκφοβισμό, κακομεταχείριση, απαγωγές, λεηλασίες και κατασχέσεις σπιτιών αμάχων από ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από την Τουρκία, ενώ καταγγέλλεται επίσης ότι μέλη των ομάδων αυτών απομακρύνουν βίαια από τα σπίτια τους ή συλλαμβάνουν σε σημεία ελέγχου αμάχους που κατηγορούνται για συμμετοχή σε συγκεκριμένες κουρδικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες για χρήση μη συμβατικών όπλων κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν καταγγελίες για συνοπτικές εκτελέσεις από μαχητές που ανήκουν στην ένοπλη ομάδα Ahrar al-Sharqiya, η οποία αποτελεί σύμμαχο της Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωστή Κούρδη πολιτικός Hevrin Khalaf βασανίστηκε και εκτελέστηκε από μαχητές της ομάδας Ahrar al-Sharqiya·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες για αεροπορικές και επίγειες επιθέσεις από τα τουρκικά στρατεύματα και σύμμαχες ένοπλες ομάδες που έπληξαν ιατρικές εγκαταστάσεις, μη στρατιωτικές υποδομές όπως σταθμούς άντλησης υδάτων, φράγματα και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και πετρελαιοπηγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άτομα διατρέχουν τον κίνδυνο να στερηθούν την κατάλληλη πρόσβαση σε καθαρό νερό·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ, στις 14 Οκτωβρίου 2019, τα στρατεύματα του Bashar al-Assad εισήλθαν για πρώτη φορά μετά από επτά έτη σε μια σειρά πόλεων της περιοχής Rojava, αφότου οι κουρδικές δυνάμεις κατέληξαν σε συμφωνία με τη μεσολάβηση της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν την τουρκική επίθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακριβείς λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ της Δαμασκού και των Κούρδων παραμένουν ασαφείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας που δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί, τα ρωσικά στρατεύματα πραγματοποιούν περιπολίες μεταξύ των θέσεων των δυνάμεων της Τουρκίας και της Συρίας, προκειμένου να τις διατηρήσουν σε απόσταση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, από το καθεστώς Assad και τους συμμάχους του, το ISIS/Daesh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, περιλαμβάνονται επιθέσεις με χημικά όπλα, επιθέσεις κατά αμάχων, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, βίαιες εξαφανίσεις, μαζικές και αυθαίρετες συλλήψεις, συλλογικές τιμωρίες, επιθέσεις κατά ιατρικού προσωπικού και στέρηση τροφής, νερού και ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, και μέχρι σήμερα παραμένουν ατιμώρητα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση της Τουρκίας, μιας χώρας συμμάχου των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και οι επιπτώσεις της ακυρώνουν τις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την καταπολέμηση του ISIS, στο πλαίσιο του οποίου οι ΣΔΔ εξακολουθούν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο αντιμετωπίζοντας τους μαχητές του ISIS που παραμένουν ενεργοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαχητές του ISIS που κρατούνται σε κουρδικά στρατόπεδα έχουν ήδη δραπετεύσει με σκοπό να επιστρέψουν στη μάχη και να σπείρουν τον τρόμο, εξέλιξη που πρέπει οπωσδήποτε να αποτραπεί προς όφελος της ασφάλειας της περιοχής και της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των χιλιάδων παιδιών από την Ευρώπη με γονείς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους βρίσκεται επί του παρόντος σε τρία διαφορετικά στρατόπεδα στη βορειοανατολική Συρία, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο Al Hol, στο στρατόπεδο Roj και στο στρατόπεδο Ein Issa, τα οποία πλήττονται σοβαρά από την τουρκική επίθεση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών, μεταξύ άλλων με στόχο τη δημογραφική αλλαγή, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και μπορεί να οδηγήσει σε δημογραφικές και εθνοτικές αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεμπόδιση της ασφαλούς, απρόσκοπτης και σταθερής παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας, των εκκενώσεων και της ιατρικής περίθαλψης συνιστά επίσης παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και διαφόρων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΑΗΕ δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία παρά την ενιαία θέση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει ασκήσει βέτο κατά 14 αποφάσεων του ΣΑΗΕ και έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα προκειμένου να αποδυναμωθούν οι αποφάσεις αυτές·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας, της 17ης Οκτωβρίου 2019, για προσωρινή κατάπαυση του πυρός δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση νέων εντάσεων και απειλών θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάβρωση της ασφάλειας των άμαχων πληθυσμών μετά την κατάπαυση του πυρός διάρκειας 120 ωρών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη της διεθνούς κοινότητας και των επιμέρους κρατών να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εθνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να γίνει είτε ενώπιον των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών δικαστηρίων είτε ενώπιον ad hoc διεθνών ποινικών δικαστηρίων που θα συσταθούν για τον σκοπό αυτό·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία, και οι οποίες είναι γνωστές ως «διαδικασία της Γενεύης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για τη συγκρότηση συνταγματικής επιτροπής, η οποία ενδέχεται τώρα να αδυνατεί να συνεδριάσει λόγω της μονομερούς στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Συρία και η έλλειψη συνολικής και γνήσιας πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς εξακολουθούν να αποτελούν προσκόμματα στην πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία, ειδικότερα δε στην ουσιαστική βοήθεια που δύναται να προσφέρει η ΕΕ για την ανοικοδόμηση της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασυγκρότηση της Συρίας θα πρέπει να στηριχθεί σε μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή καθώς και στην επιτυχή ανάθεση εξουσιών σε τοπικούς παράγοντες, χωρίς τη συμμετοχή γνωστών τρομοκρατικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΕ φιλοξένησε την τρίτη διάσκεψη των Βρυξελλών για τη στήριξη του μέλλοντος της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι χορηγοί θα πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη τις αξιέπαινες προσπάθειες της ΕΕ όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την εκπόνηση σχεδίων για το μέλλον της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρέχει άνευ όρων βοήθεια για την ανασυγκρότηση της Συρίας, όταν η χώρα αυτή διοικείται και ελέγχεται από τον Assad και τους συμμάχους του, Ρωσία και Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στον Assad, την Τουρκία, τη Ρωσία και το Ιράν να απεκδυθούν των ευθυνών τους για τις οικονομικές συνέπειες που είχαν οι στρατιωτικές επεμβάσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δεσμεύσεις για την ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να αποτελέσουν μοχλό προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της απόδοσης ευθυνών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Συρία, με στόχο τα άτομα που ευθύνονται για την καταστολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Συρία και τα άτομα και τις οντότητες που συνδέονται με αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε τουρκικά υπουργεία και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους ως απάντηση στη στρατιωτική επίθεση της χώρας στη βόρεια Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιβάλει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία·

1. καταδικάζει απερίφραστα τη μονομερή στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και καλεί την Τουρκία να διακόψει αμέσως και οριστικά τη στρατιωτική της επέμβαση· τονίζει ότι το άνοιγμα νέων μετώπων στη Συρία δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια της Τουρκίας και προειδοποιεί για τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία· απαιτεί την πλήρη τήρηση του ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων·

2. καταδικάζει απερίφραστα τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, όχι μόνο εκείνες που φέρεται να έχουν διαπραχθεί από δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία, αλλά και εκείνες που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος Assad με την υποστήριξη των συμμάχων του, της Ρωσίας και του Ιράν, και από τρομοκρατικές οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΗΕ·

3. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να μεταφέρει τη θέση της ΕΕ στις τουρκικές αρχές και να θέσει τα θεμέλια για μια ισχυρή και ολοκληρωμένη απάντηση της ΕΕ στην παρούσα κρίση· την προτρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τις τουρκικές αρχές με στόχο την ταχεία αποκλιμάκωση της κατάστασης και την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στην κρίση· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ρίψης βοήθειας, των διαδρόμων ανθρωπιστικής βοήθειας και του καθορισμού ζωνών απαγόρευσης πτήσεων βάσει απόφασης του ΣΑΗΕ·

4. τονίζει εκ νέου τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που έχει η περαιτέρω κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή, τόσο για την ίδια την περιοχή όσο και για την ΕΕ, με αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει την ΕΕ από κάθε άποψη για να αντιδράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε κατάσταση που ενδέχεται να προκύψει, και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε συνέπεια της περαιτέρω κλιμάκωσης και αποσταθεροποίησης στην περιοχή·

5. επικροτεί την απόφαση διαφόρων κρατών μελών να σταματήσουν να χορηγούν άδειες εξαγωγής όπλων στην Τουρκία· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζουν αυστηρά όλα τα κράτη μέλη τους κανόνες που ορίζονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου[2] για τις εξαγωγές όπλων, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής εφαρμογής του κριτηρίου 4 για την περιφερειακή σταθερότητα· προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή ενός συνολικού εμπάργκο όπλων, σε επίπεδο ΕΕ, στην Τουρκία, δεδομένων των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Οκτωβρίου 2019 δεν μπόρεσε να συμφωνήσει στην επιβολή εμπάργκο όπλων, σε επίπεδο ΕΕ, στην Τουρκία, λύση την οποία προωθούσαν η Γερμανία και η Γαλλία·

7. υπενθυμίζει στους υπεύθυνους της τρέχουσας στρατιωτικής επιχείρησης ότι φέρουν ευθύνη βάσει του διεθνούς δικαίου για τα εγκλήματα που διαπράττουν στη Συρία, και ότι όσοι διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά, είτε πρόκειται για κράτη είτε για άτομα, θα κληθούν να λογοδοτήσουν· υπενθυμίζει την υποχρέωση αυστηρής συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο· ζητεί να εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ μια στρατηγική λογοδοσίας για τα εγκλήματα που διαπράττονται στη Συρία·

8. καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει μια σειρά από στοχευμένες κυρώσεις και απαγορεύσεις θεωρήσεων οι οποίες θα επιβάλλονται στους Τούρκους αξιωματούχους που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας στρατιωτικής επέμβασης, σε συνδυασμό με μια παρόμοια πρόταση για τους Τούρκους αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για την καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου[3] σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ατόμων που κατονομάζονται στην απόφαση και τον περιορισμό εισδοχής προσώπων που επωφελούνται από το καθεστώς στη Συρία ή που το στηρίζουν·

9. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο επέδειξε προορατική στάση με τη μείωση της χρηματοδότησης του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ΙΙ τα τελευταία χρόνια λόγω ανησυχιών για την έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα πρόσφατα μέτρα που έλαβαν οι τουρκικές αρχές παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές αξίες· καλεί την Επιτροπή να δεσμεύσει όλα τα κονδύλια του ΜΠΒ που προορίζονται για την Τουρκία και να θέσει ως προϋπόθεση για χορήγησή τους τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο μέλλον, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι τα (μελλοντικά) κονδύλια της ΕΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης ή για τη διευκόλυνση τυχόν αναγκαστικών επιστροφών Σύρων προσφύγων στη λεγόμενη «ασφαλή ζώνη»·

10. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πληροφορίες ότι εκατοντάδες φυλακισμένα μέλη του ISIS, μεταξύ των οποίων και πολλοί ξένοι μαχητές, δραπετεύουν από στρατόπεδα στη βόρεια Συρία εν μέσω της τουρκικής επίθεσης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του ISIS· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει διευκρινίσεις και επαλήθευση από τις τουρκικές αρχές σχετικά με τη διαβεβαίωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος της Τουρκίας, στην επιστολή του προς την Wall Street Journal της 14ης Οκτωβρίου 2019, ότι κανένας μαχητής του ISIS δεν θα εγκατέλειπε τη βορειοανατολική Συρία, και να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Τουρκίας σχετικά με το θέμα αυτό· καλεί τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και υπηρεσίες ασφαλείας να εντείνουν την επαγρύπνηση όσον αφορά την πιθανή επιστροφή αλλοδαπών μαχητών και των οικογενειών τους·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση και την τύχη των παιδιών από την Ευρώπη με γονείς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη βόρεια Συρία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση και τις ανάγκες των παιδιών αυτών, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των βασικών δικαιωμάτων τους· καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά·

12. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αποτυχία των επανειλημμένων περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου, και απευθύνει έκκληση για μια ανανεωμένη και εντατική συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση σύμφωνα με την απόφαση 2254 του ΣΑΗΕ και το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012·

13. καλεί τα κράτη μέλη να ζητήσουν εκ νέου από το ΣΑΗΕ να εγκρίνει απόφαση που θα επιτρέπει στο Συμβούλιο να ενεργεί με στοχευμένο τρόπο, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ στη βόρεια Συρία προς όφελος των κατοίκων της περιοχής·

14. διακηρύσσει εκ νέου τη στήριξή του στις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά του Daesh, στον οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Τουρκία· υπογραμμίζει ότι ο Συνασπισμός και οι συμμαχικές συριακές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εκστρατεία για την κατανίκηση του Daesh στη Συρία, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μονομερής στρατιωτική δράση της Τουρκίας υπονομεύει την πρόοδο αυτή· καλεί τις ΗΠΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Συνασπισμού, έχοντας κατά νου τη σημασία της καταπολέμησης του Daesh·

15. απαιτεί να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων στη Συρία, καθώς και των εκτοπισμένων ατόμων, να συνεχίσουν να ζουν ή να επιστρέψουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια·

16. αναγνωρίζει την εντυπωσιακή αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία στους πρόσφυγες, και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική ενίσχυση με στόχο την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης ή για τη διευκόλυνση τυχόν αναγκαστικών επιστροφών Σύρων προσφύγων στη λεγόμενη «ασφαλή ζώνη»· υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρείται πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης· απορρίπτει τις δηλώσεις του Προέδρου Erdogan που απειλούν την ΕΕ με κύμα προσφύγων·

17. επαναλαμβάνει τη σύσταση που διατύπωσε στο ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία[4] ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, θα πρέπει να αναστείλουν επισήμως τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία και ότι οποιαδήποτε πολιτική δέσμευση μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας θα πρέπει να βασίζεται στις διατάξεις αιρεσιμότητας που αφορούν τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στην Τουρκία, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, και να μεριμνήσει επίσης για τη μετάφρασή του στα αραβικά και τα τουρκικά.

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0215.

[2] Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).

[3] Απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (ΕΕ L 147 της 1.6.2013, σ. 14).

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0200.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου