Menetlus : 2019/2883(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0155/2019

Esitatud tekstid :

B9-0155/2019

Arutelud :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0155/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 46k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg, Guido Reil</Depute>

<Commission>{ID}fraktsiooni ID nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0155/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta

(2019/2883(RSP))

 

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. oktoobri 2019. aasta otsust Albaania ja Põhja-Makedooniaga ühinemisläbirääkimiste alustamine edasi lükata,

 võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta avaldusi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et komisjon on kaks aastat järjest jõudnud järeldusele, et mõlemad riigid on valmis ühinemisläbirääkimisi alustama;

B. arvestades, et Euroopa Ülemkogu keeldub ühinemisläbirääkimiste alustamisega nõustumast;

C. arvestades, et Euroopa Ülemkogu keeldumine kajastab liikmesriikide muret oma kodanike julgeoleku ja heaolu pärast ning riiklike sotsiaalkaitsesüsteemide nõuetekohase kasutamise pärast;

1. kiidab Euroopa Ülemkogu otsuse heaks;

2. rõhutab, et Albaania ja Põhja-Makedoonia majanduslik olukord on raske ega vasta Euroopa normidele ning seda iseloomustavad suur tööpuudus ja väga madalad palgad;

3. märgib, et Albaania ja Põhja-Makedoonia riiklikud institutsioonid on väga tundlikud ning kohtusüsteemi reformimisel, et suurendada kohtuasutuste sõltumatust, vastutust ja professionaalsust, on tehtud vähe edusamme;

4. märgib murega, et laialt levinud korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust ei ole suudetud kuigivõrd ohjeldada;

5. rõhutab, et kõrgel tasandil levinud korruptsioon, tõsised puudused õigusriigi toimimises ja keerulised õigusmenetlused takistavad endiselt Albaaniasse ja Põhja-Makedooniasse investeerimist ning pidurdavad nende arengut;

6. rõhutab, et eriti nõrk on Albaania ja Põhja-Makedoonia haridus- ja tööhõivepoliitika;

7. märgib, et Albaania ja Põhja-Makedoonia kodanike erakordselt suur rahulolematus oma riigi olukorraga väljendub paljude kodanike väljarännusoovis; juhib tähelepanu sellele, et Gallupi viimase ülemaailmse uuringu kohaselt tahab 60% Albaania täiskasvanud elanikkonnast riigist lahkuda[1];

8. rõhutab, et mõlemad riigid kannatavad ajude äravoolu all ja Albaania on Gallupi uuringus ajude äravoolu indeksi tipus; märgib sellega seoses, et Albaanias tahab 32% ja Põhja-Makedoonias 30% kõrgharidusega noortest täiskasvanutest oma riigist lahkuda; rõhutab, et ajude äravool kahjustab tõsiselt tootlikkust, kuna Albaaniasse ja Põhja-Makedooniasse jääb madala kvalifikatsiooniga tööjõud;

9. märgib, et ei Albaania ega ka Põhja-Makedoonia valitsus ei ole ikka veel esitanud kava selle suundumuse peatamiseks ja olukorra muutmiseks;

10. kahetseb, et komisjon ei ole siiani mineviku poliitilistest vigadest õppust võtnud; märgib seejuures, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine ei ole põhjustanud üksnes ajude äravoolu, vaid ka suure hulga vaeste väljarändajate ümberasumise Lääne- ja Põhja-Euroopa jõukamatesse riikidesse; juhib tähelepanu sellele, et see on tekitanud riikides ja linnades hulgaliselt sotsiaalseid probleeme;

11. märgib, et 12 aastat pärast ühinemist on Rumeenia ja Bulgaaria endiselt hõlmatud koostöö- ja kontrollimehhanismiga, mis oli mõeldud üleminekuvahendiks, et jälgida ja toetada mõlema riigi kohtureformi ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust;

12. märgib, et Rumeenial ja Bulgaarial on endiselt tõsiseid raskusi ELi vahendite kasutamisega, seda peamiselt korruptsiooni ja napi haldussuutlikkuse tõttu;

13. kutsub Euroopa Ülemkogu üles neid probleeme silmas pidades lõpetama ühinemisläbirääkimiste kavandamise ja taotlema komisjonilt ettepanekut uue partnerluse loomiseks nende riikidega;

14. rõhutab, et Albaania ja Põhja-Makedoonia said rahalist abi ühinemiseelse abi I rahastamisvahendi (IPA I 2007–2013) raames ja neid toetatakse ka IPA II-st (2014–2020) ning et IPA III (20212027) raames luuakse veelgi rahastamisvahendeid;

15. kutsub komisjoni üles jälgima rahastamise kasutamist Põhja-Makedoonias ning esitama parlamendile selle kohta üksikasjaliku aruande;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Albaania ja Põhja-Makedoonia valitsusele ja parlamendile.

 

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2019Õigusalane teave