Procedura : 2019/2883(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0156/2019

Teksty złożone :

B9-0156/2019

Debaty :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0156/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 43k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0156/2019

B9‑0156/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

(2019/2883(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. o przyznaniu Macedonii Północnej (wówczas: Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii) statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE oraz decyzję z dnia 26-27 czerwca 2014 r. o przyznaniu Albanii statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE,

 uwzględniając deklarację z Sofii ze szczytu UE-Bałkany Zachodnie w dniu 17 maja 2018 r. i załączony do niej program działań priorytetowych z Sofii,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Albanii i Macedonii Północnej,

 uwzględniając protokół przystąpienia Macedonii Północnej do NATO, podpisany dnia 6 lutego 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że proces rozszerzania UE w dalszym ciągu stanowi strategiczną inwestycję w pokój, demokrację, dobrobyt, bezpieczeństwo i stabilność w Europie;

B. mając na uwadze, że Komisja zaleca otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną ze względu na należyte postępy, jakie osiągnięto w spełnianiu priorytetowych warunków;

C. mając na uwadze, że Albania i Macedonia Północna nieprzerwanie czynią postępy w kierunku spełnienia kryteriów politycznych i pięciu priorytetowych warunków rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych oraz konsolidacji demokratycznych instytucji i praktyk;

D. mając na uwadze strategiczne znaczenie regionu Bałkanów dla UE;

E. mając na uwadze, że w przypadku Macedonii Północnej porozumienie znad Prespy z dnia 17 czerwca 2018 r. dotyczące rozstrzygnięcia różnic i ustanowienia strategicznego partnerstwa między Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i Grecją wysłało bardzo potrzebny pozytywny sygnał dotyczący stabilności i pojednania oraz otworzyło drogę do przystąpienia do UE;

F. mając na uwadze, że na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2019 r. Francja, wspierana przez Holandię i Danię, skutecznie zablokowała negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną, argumentując, że oba te kraje muszą wdrożyć kolejne reformy;

G. mając na uwadze, że Albania jest członkiem NATO od 2009 r., a Macedonia Północna wkrótce stanie się 30. członkiem Sojuszu;

1. wyraża głębokie rozczarowanie faktem, że otwarcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią zostało zablokowane, mimo że oba te kraje wyraźnie spełniły kryteria określone przez Radę;

2. uważa, że odroczenie tego procesu, mimo postępów poczynionych przez oba kraje, jest strategicznym błędem, który będzie miał szkodliwy wpływ na reputację UE i może osłabić najpotężniejszy atrybut „miękkiej siły”, jakim dysponuje UE, tj. perspektywę członkostwa w UE;

3. podkreśla, że zablokowanie przystąpienia do UE krajów Bałkanów Zachodnich może doprowadzić do destabilizacji całego tego regionu oraz może spowolnić lub nawet całkowicie wstrzymać realizację proeuropejskich reform w innych krajach ubiegających się o członkostwo;

4. obawia się ponadto, że brak postępów w rozszerzaniu UE może mieć również bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i dobrobyt samej UE, ponieważ może stopniowo spychać wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich w ramiona państw trzecich, które już próbują zwiększyć swoje wpływy w tym regionie, w tym – choć nie wyłącznie – Rosji i Chin;

5. jest zagorzałym zwolennikiem polityki rozszerzania UE jako jednego z kluczowych priorytetów Unii;

6. powtarza, że zgodnie z art. 49 TUE każde państwo w Europie może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej, pod warunkiem, że spełnia kryteria kopenhaskie, przestrzega zasad demokracji i respektuje podstawowe wolności oraz prawa człowieka i mniejszości, a także stoi na straży praworządności;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Kosowa oraz Serbii.

 

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Informacja prawna