Διαδικασία : 2019/2883(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0161/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0161/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0161/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 49k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli, László Trócsányi</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0156/2019

B9‑0161/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία

(2019/2883(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, της 18ης Ιουνίου 2019,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2019)0260), η οποία συνοδεύεται από έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2019 Report» (Έκθεση του 2019 για την Αλβανία) (SWD(2019)0215) και «North Macedonia 2019 Report» (Έκθεση του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία) (SWD(2019)0218),

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και ειδικότερα εκείνα της 15ης Φεβρουαρίου 2017[1] και της 29ης Νοεμβρίου 2018[2] σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την Αλβανία, καθώς και εκείνα της 14ης Ιουνίου 2017[3] και της 29ης Νοεμβρίου 2018[4] σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας/ Βόρεια Μακεδονία,

 έχοντας υπόψη την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ το 2009 και το γεγονός ότι η Βόρεια Μακεδονία ετοιμάζεται επί του παρόντος να γίνει το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ,

 έχοντας υπόψη την από 3ης Οκτωβρίου 2019 κοινή επιστολή των Προέδρων Tusk, Sassoli και Juncker και της εκλεγείσας Προέδρου Von der Leyen σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,

 έχοντας υπόψη την από 16ης Οκτωβρίου 2013 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014» (COM(2013)0700),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών που περιγράφεται στις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την περάτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και τη θέσπιση, στις 17 Ιουνίου 2018, στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσης γνωστής ως Συμφωνίας των Πρεσπών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι υποστηρίζει τη μελλοντική ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωπαϊκές δομές και δήλωσε ότι η τελική τους προσχώρηση στην Ένωση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα Βαλκάνια θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος μιας ενοποιημένης Ευρώπης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα επανέλθει στο ζήτημα της διεύρυνσης πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ‑Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία είχε ήδη αναβληθεί τον Ιούνιο του 2019·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βόρεια Μακεδονία ανακοινώθηκαν πρόωρες εκλογές ως απάντηση στην αναβολή της απόφασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη χώρα·

1. εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν συμφώνησε να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΕΕ για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται δύσκολα και ιστορικά επιτεύγματα, όπως η επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που πραγματοποίησε η Αλβανία·

2. τονίζει ότι το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται απόφαση έχει αρνητικές επιπτώσεις για την αξιοπιστία της ΕΕ, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των επιλέξιμων χωρών βοηθά την ΕΕ να διατηρήσει τον διεθνή της ρόλο και να προστατεύσει τα συμφέροντά της, ενώ η πρόοδος προς την ένταξη στην ΕΕ έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο και στις ίδιες τις υποψήφιες χώρες· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ότι η περαιτέρω αποδόμησή της ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξανόμενη αστάθεια στην άμεση γειτονία της ΕΕ·

3. σημειώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεταρρύθμιση της διαδικασίας διεύρυνσης μετά την έναρξή της, και ότι η διαδικασία δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τις χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αξιολογούνται βάσει των προσόντων τους και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, και όχι βάσει παραγόντων που αφορούν τις εσωτερικές πολιτικές των επιμέρους κρατών μελών, και ότι είναι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

4. τονίζει ότι η αποτυχία της ΕΕ να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, με αποτέλεσμα την απώλεια αξιοπιστίας για όσους έχουν αναλάβει δεσμεύσεις· θεωρεί ότι, όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας, η κατάσταση αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα για τις εν λόγω υποψήφιες χώρες· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει σε άλλους ξένους παράγοντες - των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να μην είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ - να συνεργαστούν στενότερα με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία·

5. τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση στέλνει ένα προειδοποιητικό σήμα σε άλλες υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και δημιουργεί ευκαιρίες για άλλες επιρροές·

6. εκφράζει τη λύπη του διότι η απόφαση αυτή αχρηστεύει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων, και καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν ευθύνη έναντι της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας και να λάβουν ομόφωνη θετική απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων, έχοντας, ταυτόχρονα, υπόψη τις συνέπειες μιας τέτοιας μη ανάληψης δράσης, δεδομένου ότι το να μην λαμβάνονται τολμηρές αποφάσεις υπονομεύει τη σταθερότητα, την προβλεψιμότητα και την αξιοπιστία της ΕΕ στα μάτια των εταίρων μας·

8. θεωρεί ότι η επικείμενη Επιτροπή θα πρέπει να προβεί αμέσως σε απολογισμό της πολιτικής για τη διεύρυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου, τονίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα της διεύρυνσης τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη μέλη της ΕΕ· πιστεύει επίσης ότι, σύμφωνα με αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει αναλόγως τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, του Φεβρουαρίου 2018·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας.

 

[1] ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 122.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0481.

[3] ΕΕ C 331 της 18.09.2018, σ. 88.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0480.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου