Eljárás : 2019/2891(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0167/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0167/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 44k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}az ECR képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0167/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a szexuális nevelés bűncselekménnyé nyilvánításáról Lengyelországban

(2019/2891(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Lengyelországban jelenleg nincsenek arra irányuló tervek, hogy a szexuális nevelést tiltó vagy büntető jogszabályokat léptessenek életbe; mivel az elmúlt 21 évben tanórák keretében oktatták a családi életre nevelést, amely többek között az emberi szexualitás témáját is felöleli; mivel e tanórák oktatását semmiféle veszély nem fenyegeti;

B. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés megerősíti, hogy az Uniónak teljes mértékben tiszteletben kell tartania „a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét”, miközben a rábízott feladatok részeként támogatja, kiegészíti és koordinálja az oktatás fejlesztését;

C. mivel a gyermek jogairól szóló egyezmény kötelezi a részes államokat, hogy „a gyermek mindenek felett álló érdekét” tekintsék elsődleges szempontnak, „figyelembe véve szülei, gyámjai és az érte törvényesen felelős más személyek jogait és kötelességeit” (3. cikk), akiknek jogukban áll „a gyermeknek az Egyezményben elismert jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat” adni (5. cikk);

1. megjegyzi, hogy a gyermeknevelésnek elsősorban a családon belül kell megvalósulnia, és az emberi jogok európai egyezménye szerint e jog gyakorlásába hatóság nem avatkozhat be;

2. megjegyzi, hogy a szexuális nevelés igen szorosan kapcsolódik a vallási és ideológiai meggyőződéshez, és ezért arra nem kerülhet sor a szülők akarata ellenére;

3. úgy véli, hogy a lengyel társadalmat és a lengyel hatóságokat minden jog és kötelesség megilleti, hogy a többség demokratikus akaratával összhangban alakítsák az oktatási rendszert, a szexuális nevelést is ideértve;

4. úgy véli továbbá, hogy a lengyel társadalomnak és a lengyel hatóságoknak jogukban áll és kötelességük – a többség demokratikus akaratának megfelelően és a jogszabályokkal összhangban – megvédeni a gyermekeket az olyan tartalmaknak való kitettségtől, amellyel szemben nincsenek felvértezve, és védelmet biztosítani számukra a szexuális bántalmazásnak való kitettséggel szemben;

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos uniós tagállam, többek között Németország, Ausztria, Svédország és Finnország a szülők azon jogát megsértve, hogy saját meggyőződésük szellemében neveljék gyermekeiket, bevezette a kötelező szexuális nevelést;

6. üdvözli, hogy egyes tagállamokban – többek között Lengyelországban – a szülők meggyőződésük és a családi élethez való joguk alapján eldönthetik, hogy gyermekük részt vegyen-e szexuális nevelési tanórákon, és a tanulók felnőtté válásukkor maguk határozhatnak arról, hogy miként vitatják meg e témát;

7. megjegyzi, hogy Lengyelországban a tanárok kötelesek a szexuális neveléssel kapcsolatos tanterv, tankönyvek, didaktikai lépések céljaira és tartalmára vonatkozó összes információt közölni, a nem kormányzati szervezetek pedig kizárólag azt követően folytathatnak tevékenységet az iskolákban, hogy egyrészt az iskolaigazgató hozzájárulását és előzetes beleegyezését adta a tevékenység tartalmát illetően, másrészt megszerezték az iskolai szülői szervezet jóváhagyását;

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az alkalmazandó jogszabályt az iskolaigazgatók gyakran megsértik, és hívnak meg szervezeteket, amelyek a szülők tudta vagy hozzájárulása nélkül szexuális nevelési tanórákat szerveznek;

9. aggodalommal állapítja meg, hogy az Európai Parlamenten belül néhány csoport kísérletet tett arra, hogy beavatkozzon olyan ügyekbe, amelyek a Szerződések alapján tagállami hatáskörbe tartoznak;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, Lengyelország elnökének, kormányának és parlamentjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.

 

Utolsó frissítés: 2019. november 11.Jogi nyilatkozat