Процедура : 2019/2895(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0201/2019

Внесени текстове :

B9-0201/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Хуан Игнасио Соидо Алварес, Херберт  Дорфман, Свен Зимон, Кристоф Ханзен, Йорген Варборн, Данута Мария  Хюбнер, Ан Сандер, Алвару Амару, Марейд Макгинес, Кристине Шнайдер, Манолис Кефалоянис, Ани Схрейер‑Пирик, Джузепе Милацо, Франц Богович, Норберт Линс, Петер Яр, Беноа Лютджен</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0197/2019

B9‑0201/2019

Резолюция на Европейския парламент относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“

(2019/2895(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид решението на арбитъра на СТО по спора за субсидиите за „Еърбъс“ (DS316) от 2 октомври 2019 г., с което се разрешава на САЩ да предприемат ответни мерки спрямо износа от ЕС на стойност 7,5 милиарда щатски долара,

 като взе предвид официалното решение на органа за уреждане на спорове на СТО от 14 октомври 2019 г., с което се дава зелена светлина за тези санкции,

 като взе предвид решението на САЩ за въвеждане на нови адвалорни мита в размер на 25% за някои селскостопански продукти, считано от 18 октомври 2019 г.,

 като взе предвид съответните членове от Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави[1] (Регламент за насърчаване), както и решението за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2019 г. относно приемането на работната програма за 2020 г. на мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави,

 като взе предвид съответните членове от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти[2] (Регламент за единната обща организация на пазара),

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че САЩ са водещата дестинация за износа на селскостопански продукти от ЕС-28, като през 2018 г. стойността на този износ възлезе на 22,3 милиарда евро, и следователно представлява незаменим пазар както по отношение на стойността, така на обема;

Б. като има предвид, че основните селскостопански продукти, визирани от санкциите на СТО, са стратегически избрани емблематични европейски продукти с много висока добавена стойност, а именно спиртни напитки, вино, маслиново масло и млечни продукти като масло и сирене;

В. като има предвид, че се визират и други продукти на хранително-вкусовата промишленост, като свинско, кафе, бисквити, цитрусови плодове и плодови сокове, макар и в по-малка степен;

Г. като има предвид, че митата ще увеличат икономическата и правната несигурност за европейските производители в сектор, който вече е нестабилен поради самото си естество, вследствие на продължаващите смущения в агрохранителната верига на ЕС поради руската забрана за внос на храни от Европа и оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

Д. като има предвид, че за някои сектори, например сектора на маслиновото масло, решението на САЩ допълнително ще подкопае и без това вече нестабилното положение на вътрешния пазар, докато за други сектори, като този на виното, то рискува да предизвика сериозни смущения на пазара като цяло;

Е. като има предвид, че митата ще доведат до значително увеличение на цените за потребителите и до икономически загуби и загуба на работни места за дружествата от двете страни на Атлантическия океан, което в крайна сметка ще е в изгода на производителите извън ЕС и САЩ;

1. изразява дълбоката си загриженост относно съпътстващите загуби, пред които е изправен селскостопанският сектор на ЕС вследствие на решението на Съединените щати да наложат ответни мерки срещу Европейския съюз в резултат на спора за „Еърбъс“; счита за неприемливо, че селскостопанският сектор трябва да поеме голяма част от цената за един правен спор, възникнал в съвсем друг сектор; изразява съжаление относно решението за налагане на мита върху толкова много селскостопански продукти;

2. подчертава, че тези мита  ще окажат значително отрицателно въздействие не само върху онези държави членки и продукти, към които са насочени, но също така и върху целия селскостопански сектор и агрохранителната верига в целия ЕС, както потенциално и върху предприятията и потребителите в САЩ;

3. подчертава необходимостта от координирана и единна реакция на ЕС, особено като се има предвид, че митата са предназначени да се отразят в различна степен на държавите членки в опит да се предизвика разединение в позицията на Съюза;

4. настоятелно призовава Комисията да даде приоритет на бързото премахване на митата върху селскостопанските продукти преди решението на СТО във връзка с „Боинг“, което се очаква до март 2020 г., и призовава за деескалация на нарастващото напрежение в търговията между двете страни; призовава САЩ да работят заедно с ЕС в това отношение;

5. настоятелно призовава Комисията, в съответствие с правилата на СТО, да мобилизира бърза подкрепа за секторите, които са най-силно засегнати от тези мита, и да използва нови или вече съществуващи инструменти и подходящи мерки, за да се справи със смущенията на вътрешния пазар;

6. призовава Комисията да се възползва от възможността, предвидена в член 15 от Регламента за насърчаване, за повишаване на дела на съфинансиране от 80% на 85% от кампаниите за насърчаване, за да се подпомогнат операторите, които ще трябва да увеличат усилията си за навлизане на пазара на САЩ и да спомогнат за смекчаване на пречките пред навлизането на пазара;

7. изисква от Комисията да финансира по собствена инициатива, съгласно член 9 от Регламента за насърчаване, хоризонтални мерки за насърчаване, които да бъдат приложени бързо през 2020 г., като например мисии на високо равнище, участие в търговски панаири и изложения с международно значение, или операции, насочени към подобряване на имиджа на продуктите от Съюза, специално предназначени за продуктите, засегнати от санкциите;

8. призовава Комисията да се възползва от член 219 от Регламента за единната ООП, за да направи правилата относно кампаниите за насърчаване в рамките на националните планове за вино по-гъвкави, по-специално за да се даде възможност за прехвърляне на средства между отделни пакети с цел диверсифициране на пазарите към трети държави или за засилване на действията за насърчаване на пазара на САЩ;

9. настоява, че санкциите на САЩ представляват извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени и управлявани от операторите, и поради това призовава Комисията да адаптира правилата за контрол и одит по такъв начин, че операторите да не бъдат санкционирани в резултат на неизбежните адаптации, които те ще трябва да предприемат за действия за насърчаване или при неизпълнение на действията за насърчаване, които вече са планирани;

10. отправя искане към Комисията да обмисли възможността за използване на схеми за частно складиране на масло и сирене и разширяване на тези за маслиново масло, ако пазарните условия се влошат още повече;

11. отправя искане към Комисията да разгледа възможността, съгласно член 221 от Регламента относно единната ООП, за разпределяне на средства за обезщетения към засегнатите сектори в случай на тежка криза, в рамките на наличните в бюджета маржове;

12. подчертава, че при тези обстоятелства е от съществено значение да се избегне по-нататъшно намаляване на бюджета за Общата селскостопанска политика (ОСП) и да се продължи реформата на резерва за кризи по ОСП, тъй като селскостопанският сектор е все по-силно засегнат от нестабилност и политически мотивирани международни кризи, които изискват силен и ефикасен отговор чрез бюджета;

13. подчертава необходимостта от осигуряване на достъп до пазара за засегнатите от митата на САЩ продукти чрез премахването на упоритите технически пречки, които не позволяват на операторите да се възползват в пълна степен от възможностите за износ в рамките на други споразумения за свободна търговия;

14. подчертава, че Европейският съюз е изцяло ангажиран с изпълнението на положителната програма, договорена между президента Тръмп и председателя Юнкер през юли 2018 г., и че неотдавнашното споразумение със САЩ относно разпределянето на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо като решение на дългогодишен търговски спор е ясен сигнал за това желание; очаква подобни сигнали от страна на САЩ;

15. отново заявява своята ангажираност спрямо свободната търговия и отворените пазари, тъй като те дават разширени възможности за икономическа и трудова заетост за много малки и средни предприятия в САЩ и ЕС, и подчертава значението на конструктивните търговски отношения, които са от взаимна полза за ЕС и САЩ;

16. подчертава подкрепата си за съхраняването на една основана на правила система за търговия и за СТО като институция, като същевременно признава необходимостта от всеобхватна реформа, по-специално по отношение на Апелативния орган на СТО;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

[1] ОВ L 317, 4.11..2014, стр. 56.

[2] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация