Διαδικασία : 2019/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0201/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0201/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe>
PDF 162kWORD 48k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Annie Schreijer‑Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0197/2019

B9‑0201/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

(2019/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε ο διαιτητής του ΠΟΕ στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus (DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ,

 έχοντας υπόψη την επίσημη απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 14 Οκτωβρίου 2019, με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για τις εν λόγω κυρώσεις,

 έχοντας υπόψη την απόφαση των ΗΠΑ για την εισαγωγή νέου δασμού ύψους 25% κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα από 18ης Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του κανονισμού (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες[1] και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2020 και σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων[2] (κανονισμού ΚΟΑ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ-28, οι οποίες ανήλθαν σε 22,3 δισεκατομμύρια EUR το 2018, και αποτελεί συνεπώς αναντικατάστατη αγορά από άποψη τόσο αξίας όσο και όγκου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια γεωργικά προϊόντα που βρίσκονται στο στόχαστρο των κυρώσεων του ΠΟΕ αποτελούν στρατηγικώς επιλεγέντα εμβληματικά προϊόντα της ΕΕ με ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως είναι συγκεκριμένα τα οινοπνευματώδη, οι οίνοι, το ελαιόλαδο και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το βούτυρο και το τυρί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής, όπως το χοιρινό κρέας, ο καφές, τα γλυκά μπισκότα, τα εσπεριδοειδή και οι χυμοί φρούτων, αποτελούν επίσης στόχο των μέτρων, αν και σε μικρότερο βαθμό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασμοί θα αυξήσουν την οικονομική και νομική αβεβαιότητα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε έναν εγγενώς ασταθή τομέα που ήδη κλυδωνίζεται από τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ που έχουν προκαλέσει η ρωσική απαγόρευση εισαγωγών τροφίμων από την ΕΕ και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς, όπως εκείνος του ελαιόλαδου, η απόφαση των ΗΠΑ θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, ενώ σε ορισμένους άλλους, όπως εκείνος της οινοπαραγωγής, απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αγορά συνολικά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών για τους καταναλωτές και σε οικονομικές απώλειες και σε απώλειες θέσεων απασχόλησης για επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γεγονός από το οποίο θα επωφεληθούν εν τέλει παραγωγοί από χώρες εκτός ΕΕ και ΗΠΑ·

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις παράπλευρες απώλειες που θα υποστεί ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής εξαιτίας των συνεπειών της απόφασης που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιβολή αντιμέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνεχεία της διαφοράς για την Airbus· θεωρεί απαράδεκτο το να επιβαρυνθεί ο γεωργικός τομέας με ένα μεγάλο τμήμα του κόστους μιας νομικής διαφοράς που ανέκυψε σε τομέα με τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση· θεωρεί λυπηρή την απόφαση επιβολής δασμών σε τόσα πολλά γεωργικά προϊόντα·

2. επισημαίνει ότι οι εν λόγω δασμοί δεν θα έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες μόνο στα κράτη μέλη και στα προϊόντα στόχο, αλλά και στο σύνολο του γεωργικού τομέα και της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής σε ολόκληρη την ΕΕ και, ενδεχομένως, σε επιχειρήσεις και καταναλωτές στις ΗΠΑ·

3. επισημαίνει την ανάγκη συντονισμένης και ενιαίας απάντησης της ΕΕ, δεδομένου ιδίως του γεγονότος ότι οι δασμοί είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να επηρεάσουν σε διαφορετικό βαθμό διαφορετικά κράτη μέλη και τούτο προκειμένου να διασπάσουν τη θέση της Ένωσης·

4. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην ταχεία κατάργηση των δασμών που άπτονται των γεωργικών προϊόντων και τούτο πριν ληφθεί η απόφαση του ΠΟΕ στην υπόθεση της Boeing που αναμένεται στα τέλη Μαρτίου 2020· ζητεί την αποκλιμάκωση του τεταμένου εμπορικού κλίματος που επικρατεί μεταξύ των δύο μερών· καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με την ΕΕ στο θέμα αυτό·

5. παροτρύνει την Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, να κινητοποιήσει χωρίς χρονοτριβή τους μηχανισμούς στήριξης εκείνων των τομέων που πλήττονται περισσότερο από τους εν λόγω δασμούς, και να αξιοποιήσει νέα ή υπάρχοντα μέσα και κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην εσωτερική αγορά·

6. καλεί την Επιτροπή να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων και να αυξήσει από 80% σε 85% τα ποσοστά συγχρηματοδότησης των εκστρατειών προώθησης και τούτο προκειμένου να υποστηρίξει τους φορείς εκμετάλλευσης που θα χρειαστεί να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εισέλθουν στην αγορά των ΗΠΑ και να συνεισφέρει στην άμβλυνση των εμποδίων εισόδου·

7. ζητεί από την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει, με δική της πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων, οριζόντια μέτρα προώθησης προοριζόμενα για ταχεία υλοποίηση εντός του 2020, όπως αποστολές υψηλού επιπέδου, συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις διεθνούς σημασίας ή ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων της Ένωσης και δη όσων προϊόντων πλήττονται από τις κυρώσεις·

8. καλεί την Επιτροπή να εκμεταλλευτεί το άρθρο 219 του κανονισμού ΚΟΑ και να κάνει τους κανόνες που διέπουν τις εκστρατείες προώθησης στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για τον οίνο πιο ευέλικτους και συγκεκριμένα να επιτρέψει την μεταφορά πόρων μεταξύ ειδικών κονδυλίων με σκοπό τη διαφοροποίηση στις αγορές τρίτων χωρών ή την ενίσχυση των δράσεων προώθησης στην αγορά των ΗΠΑ·

9. επιμένει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ αποτελούν εξαιρετικές περιστάσεις τις οποίες ήταν αδύνατον να προβλέψουν και να διαχειριστούν οι φορείς εκμετάλλευσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να προσαρμόσει τους κανόνες ελέγχου και λογιστικού ελέγχου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μην υποστούν κυρώσεις λόγω των αναπόφευκτων προσαρμογών που θα αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν για δράσεις προώθησης ή για τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων ήδη δράσεων προώθησης·

10. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν καθεστώτα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το βούτυρο και τα τυριά και να επεκταθούν τα αντίστοιχα για το ελαιόλαδο εάν επιδεινωθούν περαιτέρω οι συνθήκες στην αγορά·

11. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, δυνάμει του άρθρο 221 του κανονισμού ΚΟΑ, να διατεθούν κεφάλαια αντιστάθμισης στους πληγέντες τομείς σε περιπτώσεις σοβαρής κρίσης, παραμένοντας εντός των περιθωρίων που επιτρέπει ο προϋπολογισμός·

12. επισημαίνει ότι, υπό παρόμοιες συνθήκες, είναι απολύτως απαραίτητο να αποφευχθούν οποιεσδήποτε νέες περικοπές στον προϋπολογισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση του αποθεματικού κρίσεων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας καθίσταται ολοένα και πιο ευάλωτος στην αστάθεια και στις πολιτικά υποκινούμενες διεθνείς κρίσεις που επιβάλλουν ισχυρή και αποτελεσματική δημοσιονομική αντίδραση·

13. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα που επηρεάζονται από τους δασμούς των ΗΠΑ με την εξάλειψη των συνεχιζόμενων τεχνικών εμποδίων που δεν έχουν επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες εξαγωγής στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

14. επισημαίνει την απόλυτη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση του λεγόμενου θετικού θεματολογίου που διαπραγματεύθηκαν ο Πρόεδρος Trump και ο Πρόεδρος Juncker στα τέλη του Ιουλίου 2018 και επισημαίνει ότι η πρόσφατη συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας προκειμένου να βρεθεί λύση σε μια μακροχρόνια εμπορική διαφορά αποτελεί σαφή ένδειξη της εν λόγω βούλησης· προσβλέπει σε ανάλογες εκδηλώσεις και από τις ΗΠΑ·

15. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και των ανοικτών αγορών διότι έτσι πολλαπλασιάστηκαν οι οικονομικές ευκαιρίες και οι δυνατότητες απασχόλησης για πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και την ΕΕ· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη εποικοδομητικών εμπορικών σχέσεων, αμοιβαία επωφελών για την ΕΕ και τις ΗΠΑ·

16. επισημαίνει ότι τάσσεται υπέρ της διατήρησης ενός συστήματος εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και υπέρ της ύπαρξης του ΠΟΕ ως θεσμικού οργάνου χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης, ιδίως σε ό,τι αφορά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56.

[2] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου