Procedură : 2019/2930(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0211/2019

Texte depuse :

B9-0211/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0211/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 43k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la urgența climatică și de mediu</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri, Gwendoline Delbos‑Corfield</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0211/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la urgența climatică și de mediu

(2019/2930(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la aceasta,

 având în vedere acordul adoptat la cea de a 21-a Conferință a părților la CCONUSC (COP 21) de la Paris din 12 decembrie 2015 (Acordul de la Paris),

 având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (CBD),

 având în vedere cele mai recente și mai cuprinzătoare dovezi științifice privind efectele dăunătoare ale schimbărilor climatice, detaliate în Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), intitulat „Încălzirea globală cu 1,5 °C”, cel de-al cincilea raport de evaluare al IPCC și raportul de sinteză la acesta, Raportul special al IPCC privind schimbările climatice și terenurile și Raportul special al IPCC privind oceanele și criosfera într-un climat în schimbare;

 având în vedere amenințarea uriașă de pierdere a biodiversității, descrisă în Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice din 6 mai 2019,

 având în vedere cea de-a 25-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care va avea loc la Madrid, Spania, între 2 și 13 decembrie 2019,

 având în vedere cea de-a 26-a Conferință a părților la CCONUSC, care va avea loc în decembrie 2020, la care toate părțile la CCONUSC vor trebui să își crească contribuțiile stabilite la nivel național, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris,

 având în vedere cea de-a 15-a Conferință a părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP 15), care va avea loc în Kunming, China, în octombrie 2020, unde părțile vor trebui să decidă asupra cadrului global post-2020 pentru a stopa pierderea biodiversității,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1. declară starea de urgență climatică și de mediu și invită Comisia și statele membre și se angajează el însuși să ia măsuri imediate în consecință;

2. consideră că este esențial ca în următorii cinci ani să se întreprindă acțiuni imediate și ambițioase, dacă dorim să limităm încălzirea globală la mai puțin de 1,5 °C și să evităm o extincție în masă;

3. îndeamnă noua Comisie să evalueze pe deplin impactul asupra climei și mediului al tuturor propunerilor legislative și bugetare și să se asigure că ele sunt complet aliniate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale sub 1,5 °C și de realizare a neutralității climatice în Uniune cât mai curând posibil și cel târziu până în 2040, și că nu au ca efect pierderea biodiversității;

4. invită noua Comisie să prezinte o propunere ambițioasă de act legislativ european privind clima, care să includă obiectivul obligatoriu de reducere a emisiilor interne de gaze cu efect de seră (GES) din Uniune cu cel puțin 65 % până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990;

5. îndeamnă noua Comisie să abordeze inconsecvențele politicilor actuale ale Uniunii cu privire la situația de urgență climatică și de mediu, în special printr-o reformă amplă a politicilor sale de investiții în domeniul agriculturii, comerțului, transporturilor, energiei și infrastructurii;

6. se angajează să se asigure că niciun euro din următorul cadru financiar multianual (CFM) nu va fi utilizat pentru a finanța activități sau proiecte care contravin obiectivelor Acordului de la Paris sau care au ca efect pierderea biodiversității;

7. se angajează să aprobe încheierea de acorduri comerciale cu țări terțe numai dacă acestea sunt semnatare ale Acordului de la Paris și dacă au adoptat măsuri obligatorii și executorii pentru a atinge obiectivele acestui acord;

8. solicită ca măsurile de combatere a schimbărilor climatice să fie însoțite de măsuri sociale solide, care să asigure o tranziție corectă și echitabilă, în special prin intermediul justiției fiscale și prin trecerea la o fiscalitate ecologică;

9. recunoaște faptul că, istoric, întreprinderile din sectorul combustibililor fosili sunt responsabile pentru o parte importantă a emisiilor mondiale de gaze cu efect de seră și, prin urmare, îndeamnă Comisia să elaboreze un cadru obligatoriu pentru aceste întreprinderi și pentru sectorul privat în sens mai larg, pentru a se conforma Acordului de la Paris și obiectivelor globale în materie de biodiversitate;

10. consideră că este esențială implicarea cetățenilor și, în special, a generațiilor mai tinere în definirea politicilor din acest domeniu, pentru ca acestea să aibă un cuvânt de spus privind viitorul lor; solicită viitorului comisar responsabil de Pactul ecologic european să convoace o adunare a cetățenilor la începutul anului 2020, pentru a implica în acest proces întreaga populație, în special tinerii;

11. invită autoritățile publice ale statelor membre de la nivel național, regional și local să ia măsuri concrete pentru a realiza neutralitatea climatică, să oprească subvențiile dăunătoare pentru mediu și să se angajeze să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acestor planuri;

12. recunoaște responsabilitatea instituțională a Parlamentului în ceea ce privește reducerea amprentei sale de carbon și propune adoptarea, începând cu 2020, a unor măsuri de reducere a emisiilor, inclusiv adoptarea unei politici privind un sediu unic și înlocuirea flotei sale cu vehicule cu emisii zero;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019Notă juridică