Διαδικασία : 2020/2507(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0050/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0050/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0050/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 49k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την απόπειρα παράνομης εκλογής νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0048/2020

B9‑0050/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την απόπειρα παράνομης εκλογής νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)

(2020/2507(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, ιδίως δε το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2], το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[3], το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[4], το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[5], το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[6], το ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα[7], το ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία[8], το ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[9], το ψήφισμα της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[10], το ψήφισμα της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα[11], και το ψήφισμα της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[12],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 5ης Ιανουαρίου 2020, του εκπροσώπου Τύπου σχετικά με τα γεγονότα στην Εθνοσυνέλευση και τη δήλωση, της 9ης Ιανουαρίου 2020, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Ιανουαρίου 2020, της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), της 10ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας της Λίμα, της 5ης Ιανουαρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1893 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα[13], η οποία ανανεώνει έως τις 14 Νοεμβρίου 2020 τα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας,

 έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβαν ότι η Εθνοσυνέλευση είναι το μόνο νόμιμο και δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, «η Εθνοσυνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους, καθώς και έναν Γραμματέα και έναν Αναπληρωτή Γραμματέα, εκτός των μελών της, για θητεία ενός έτους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογή αυτή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου 2020·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναγνωριστεί ως προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας από περισσότερες από 50 χώρες, μεταξύ των οποίων τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από την ίδια την ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2020, οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος του Nicolás Maduro δεν επέτρεψαν σε μέλη της Εθνοσυνέλευσης να συνεδριάσουν προκειμένου να προχωρήσουν στην εκλογή του Προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή γύρω από το κτίριο του νομοθετικού σώματος ήταν πλήρως στρατιωτικοποιημένη, με σημεία ελέγχου που εμπόδιζαν την πρόσβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της Εθνοσυνέλευσης, δημοσιογράφοι και διπλωματικοί εκπρόσωποι δέχθηκαν επιθέσεις και παρενοχλήθηκαν από ένοπλες ομάδες colectivos που δρούσαν στην περιοχή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια χαοτική και ταραχώδη σύνοδο, βουλευτές από το Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας (PSUV), από κοινού με ορισμένους διαφωνούντες από τις τάξεις της αντιπολίτευσης, εξέλεξαν τον κ. Luis Parra ως νέο Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, πράξη που συνιστά σαφή παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί πως η ψηφοφορία που οδήγησε στην εκλογή του κ. Parra δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν ούτε οι αρμόζουσες διαδικασίες που προβλέπονται στους κανονισμούς, όπως η απαρτία, ούτε οι δημοκρατικές συνταγματικές αρχές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Juan Guaidó εμποδίστηκε με βίαιο τρόπο να εισέλθει στην αίθουσα, γεγονός που οδήγησε στην πραγματοποίηση μιας ειδικής συνόδου της Εθνοσυνέλευσης στα γραφεία της εφημερίδας El Nacional· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη σύνοδο αυτή, επανεξελέγη στη θέση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης από 100 βουλευτές, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί άνετα η απαρτία των 84 βουλευτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτές Juan Pablo Guanipa και Carlos Bereritia εξελέγησαν στις θέσεις του πρώτου και του δεύτερου Αντιπροέδρου, ενώ ο Angelo Pamperi διορίστηκε Γενικός Γραμματέας·

F. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, ο Nicolás Maduro αναγνώρισε τον Luis Parra ως νόμιμο Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και ανακοίνωσε συνομιλίες για τη σύσταση νέου Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, ώστε να προκηρυχθούν σύντομα νέες κοινοβουλευτικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά ακολούθησε γρήγορα η καταδίκη εκ μέρους της Ομάδας της Λίμα, ενώ ο ΟΑΚ, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βραζιλία, ο Ισημερινός, η Βολιβία, η Κολομβία, η Παραγουάη, ο Παναμάς, η Κόστα Ρίκα, η Χιλή, η Γουατεμάλα, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον Parra και επανέλαβαν ότι αναγνωρίζουν τον Guaidó ως νόμιμο Πρόεδρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η Ρωσία έχει αναγνωρίσει τον Parra ως νόμιμο Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά επιδείνωσαν περαιτέρω την πόλωση και την πολιτική κρίση που μαστίζει η χώρα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν δημιουργήσει περαιτέρω εμπόδια στις προσπάθειες να επιλυθεί η κρίση με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα πλέον διαθέτει: μια Εθνοσυνέλευση με δεόντως εκλεγμένο Προεδρείο· ένα παράλληλο προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης υποστηριζόμενο από το PSUV και μια μειοψηφία της αντιπολίτευσης· μια παράνομη συντακτική συνέλευση που έχει ιδιοποιηθεί τα καθήκοντα της Εθνοσυνέλευσης· ένα Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο απαρτίζεται από δικαστές που έχουν διοριστεί παράνομα από το καθεστώς· μια ομάδα δικαστών που έχουν διοριστεί από την Εθνοσυνέλευση και οι οποίοι έχουν συστήσει ένα «εξόριστο Ανώτατο Δικαστήριο»· τον Juan Guaidó ως προσωρινό Πρόεδρο· και τον Nicolás Maduro, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο αρχηγός του κράτους·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι μια ειρηνική, δημοκρατική πολιτική λύση είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από την κρίση της Βενεζουέλας και συνεργάζεται με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους μέσω της Διεθνούς Ομάδας Επαφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης μέσω μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και διαλόγου δεν έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα·

1. εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον λαό της Βενεζουέλας, που υποφέρει από τις επιπτώσεις μιας σοβαρής ανθρωπιστικής και πολιτικής κρίσης·

2. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την Εθνοσυνέλευση, το μοναδικό, σήμερα, όργανο της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, οι εξουσίες της οποίας πρέπει να αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές, όπως και τα προνόμια και η ασφάλεια των μελών της· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς τον Juan Guaidó ως μοναδικό νόμιμο Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης·

3. απορρίπτει κατηγορηματικά τις παραβιάσεις της δημοκρατικής, συνταγματικής και διαφανούς λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και τις συνεχείς πράξεις εκφοβισμού, δωροδοκίας, εκβιασμού και βίας, καθώς και τις αυθαίρετες αποφάσεις κατά των μελών της·

4. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες θέσεις του ότι μια ειρηνική και δημοκρατική λύση χωρίς αποκλεισμούς είναι η μόνη βιώσιμη διέξοδος από το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και τη σοβαρή κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση που αυτό προκάλεσε·

5. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς το Συμβούλιο να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις που θα έχουν ως στόχο τις ντε φάκτο κρατικές αρχές που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξεις καταστολής· υποστηρίζει τη σχετική δήλωση της ΕΕ·

6. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να θέσει αμέσως τέλος στην καταστολή εις βάρος πολιτικών ηγετών, δημοσιογράφων και μελών της αντιπολίτευσης·

7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσει να εργάζεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Επαφής σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ειρηνική και δημοκρατική λύση μέσω ελεύθερων και δίκαιων προεδρικών εκλογών·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ομάδας της Λίμα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

[1] ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.

[2] ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.

[3] ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190.

[4] ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101.

[5] ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 137.

[6] ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 61.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.

[9] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.

[10] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0061.

[11] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0327.

[12] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0007.

[13] ΕΕ L 291 της 12.11.2019, σ. 42.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου