<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0087/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 41k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie finansowania z zagranicy radykalnego islamu w Europie</Titre>


<Depute>Peter Kofod</Depute>


B9‑0087/2020

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania z zagranicy radykalnego islamu w Europie

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Arabia Saudyjska udzieliła meczetowi Taiba w Kopenhadze (Dania) darowizny w wysokości 4,9 mln DKK (650 000 EUR);

B. mając na uwadze, że darowiznę tę przekazano za pośrednictwem ambasady Arabii Saudyjskiej w Danii;

C. mając na uwadze, że Arabia Saudyjska finansowała już meczety w innych krajach Europy Zachodniej, które to świątynie stały się siedliskiem radykalnego islamu i ekstremizmu;

D. mając na uwadze, że Arabia Saudyjska jest znana z udzielania wsparcia finansowego terroryzmowi islamskiemu;

1. uważa, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą chronić wartości zachodnioeuropejskie oraz zwalczać wszelkiego rodzaju finansowanie radykalnego islamu i ekstremizmu;

2. wzywa Komisję do wykorzystania wszelkich dostępnych środków w celu przeciwdziałania islamskim reżimom wspierającym zakulisowo radykalny fundamentalizm za pośrednictwem meczetów w państwach członkowskich UE.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2020Informacja prawna