17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Zpravodaj: Gérard Deprez

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 674kWORD 96k
Právní upozornění