17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
MIŠLJENJE
Odbora za proračune
upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Gérard Deprez

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 667kWORD 96k
Pravna napomena