17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija)
(COM(2016) 0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Nuomonės referentas: Gérard Deprez

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 650kWORD 123k
Teisinis pranešimas