17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Rapporteur voor advies: Gérard Deprez

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 418kWORD 91k
Juridische mededeling