17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozporządzenia ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gérard Deprez

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 669kWORD 126k
Informacja prawna