17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gérard Deprez

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 678kWORD 127k
Právne oznámenie