17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
MNENJE
Odbora za proračun
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Pripravljavec mnenja: Gérard Deprez

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 656kWORD 96k
Pravno obvestilo