17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Föredragande av yttrande: Gérard Deprez

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 417kWORD 124k
Rättsligt meddelande