25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Докладчик по становище: Жузе Мануел Фернандеш

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 662kWORD 151k
Правна информация