25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Zpravodaj: José Manuel Fernandes

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 653kWORD 122k
Právní upozornění