25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits
għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Rapporteur għal opinjoni: José Manuel Fernandes

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 659kWORD 122k
Avviż legali