25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Föredragande av yttrande: José Manuel Fernandes

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 479kWORD 152k
Rättsligt meddelande