25.4.2018
BUDG_AD(2018)619266
STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva
(2018/2037(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nedzhmi Ali

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 429kWORD 66k
Právne oznámenie