11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Zpravodaj: John Howarth

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 205kWORD 122k
Právní upozornění