11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for
Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Ordfører for udtalelse: John Howarth

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 200kWORD 121k
Juridisk meddelelse