11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Valmistelija: John Howarth

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 192kWORD 156k
Oikeudellinen huomautus