11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Rapporteur voor advies: John Howarth

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 203kWORD 157k
Juridische mededeling