11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: John Howarth

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 212kWORD 158k
Informacja prawna