11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Raportor pentru aviz: John Howarth

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 220kWORD 151k
Notă juridică