11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: John Howarth

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 211kWORD 158k
Právne oznámenie