11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
MNENJE
Odbora za proračun
za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Pripravljavec mnenja: John Howarth

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 203kWORD 157k
Pravno obvestilo