11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Föredragande av yttrande: John Howarth

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 196kWORD 156k
Rättsligt meddelande