23.11.2018
BUDG_AD(2018)625572
STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro rybolov
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 224kWORD 126k
Právní upozornění