23.11.2018
BUDG_AD(2018)625572
LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
kalatalousvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Valmistelija: Eider Gardiazabal Rubial

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 217kWORD 128k
Oikeudellinen huomautus