23.11.2018
BUDG_AD(2018)625572
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Žuvininkystės komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Nuomonės referentė: Eider Gardiazabal Rubial

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 220kWORD 129k
Teisinis pranešimas