23.11.2018
BUDG_AD(2018)625572
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits
għall-Kumitat għas-Sajd
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Eider Gardiazabal Rubial

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 250kWORD 127k
Avviż legali