23.11.2018
BUDG_AD(2018)625572
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie visserij
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Rapporteur voor advies: Eider Gardiazabal Rubial

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 226kWORD 129k
Juridische mededeling