22.11.2018
BUDG_AD(2018)625573
UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Ordfører for udtalelse: Nedzhmi Ali

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 212kWORD 124k
Juridisk meddelelse