22.11.2018
BUDG_AD(2018)625573
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits
għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Nedzhmi Ali

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 235kWORD 124k
Avviż legali