23.11.2018
BUDG_AD(2018)625574
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Arvamuse koostaja: Zbigniew Kuźmiuk

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 195kWORD 157k
Õigusalane teave