11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по конституционни въпроси
относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции
(2018/2114(INI))
Докладчик по становище: Йенс Гайер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 152kWORD 63k
Правна информация